Fredrik Rosenqvist

Jag är en frilansande kommunikatör, konsult och författare bosatt på Åland. Förutom att skriva allehanda texter och ge ut böcker leder jag workshops, modererar debatter, producerar poddar, gör utredningar samt bistår med råd i frågor som rör kommunikation.

Bland mina kunder återfinns: Invenire Market Intelligence, Åland Post, Ålands landskapsregering, April kommunikation, Föreningen Bärkraft.ax, Ålandsbanken, Mariehamns stad, med flera.

Jag har även varit med och grundat samt är styrelseordförande för Ålands Media AB, som bland annat ger ut tidningen och podcasten Ålands Handel.

Jag har frilansat på heltid sedan 2019. Före det jobbade jag i elva år som journalist på Ålandstidningen och i fyra år som doktorand och lärare vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet.

Du når mig genom att ringa eller mejla:
+358400183846
fredrik@pagronkvist.ax

Med vänlig hälsning,
Fredrik Rosenqvist