Fredrik Rosenqvist

Jag heter Fredrik Rosenqvist och jobbar som frilansande kommunikatör, skribent och författare på Åland.

Kort om mig

Jag är en frilansande kommunikatör, skribent, författare, copywriter, språkgranskare och PR-konsult på Åland. Mina uppdrag handlar främst om att producera texter till webbsidor, årsberättelser, pressmeddelanden, kundtidningar och nativeannonser. Det vill säga, texter som har höga krav på sig att bygga varumärken och leda till ökad försäljning. 

Jag hjälper även företag på en mer strategisk nivå genom att ta fram kommunikationsplaner och andra strategiska dokument, till exempel miljömål. Företagen får hjälp med att komma fram till vilka budskap som är värda att kommunicera, hur budskapen ska kommuniceras och vilka kanaler som är mest lämpade. 

Tack vare att jag jobbat i över tio år på en nyhetsredaktion anlitar företaget mig också när det uppstår mer akuta behov av att nå ut med rätt budskap i media. Dels kan det handla om att hitta de bästa sätten att få maximal uppmärksamhet för en nyhet de vill nå ut med och att vinkeln blir den rätta, dels om ren kriskommunikation där det mer handlar om att ta udden av en negativ mediebevakning.

Jag är i grunden utbildad forskare, med en doktorsexamen i ekonomisk historia från Lunds Universitet. Jag tar mig därför även an olika forsknings- och utredningsuppdrag med inriktning på ekonomisk tillväxt, innovation och framtidsanalys. Min spetskompetens ligger inom tillväxtpolitik och de megatrender som formar den ekonomiska utvecklingen. 

Jag har även varit med och grundat samt är ansvarig utgivare för Ålands Handel, som kommer ut med en tidning fyra gånger per år samt ett poddavsnitt en gång i veckan.

Kontakta mig gärna om du behöver hjälp med något av ovanstående!