Vad är ett white paper?

Ett white paper är en lite längre, mer genomarbetad text som företag och organisationer använder sig av för att förmedla värdefull information till nuvarande och potentiella kunder. Det tar ofta fram lösningar på olika problem kunderna upplever eller svarar på frågor de har.

Det som skiljer ett white paper från säg ett blogginlägg eller en guide är att texten oftast är lite längre, mer genomarbetad och bygger på den expertis som företaget eller organisationen besitter. Ett white paper publiceras ofta i pdf-form i utbyte mot en mejladress.

Syftet med ett white paper är inte att sälja något, utan att på allvar bjuda kunderna på något värdefullt de kan ha nytta av i utbyte mot att de lämnar sina kontaktuppgifter. På det här sättet kan företaget skapa en bild av sig självt som kunnigt och hjälpsamt, vilket så gott som alltid leder till ökad försäljning längre fram.

Hur skriva ett bra white paper?

Att skriva ett white paper som både genererar leads och bygger varumärket på ett kostnadseffektivt sätt är inte svårt. Det krävs egentligen bara tre saker:

  • En god kännedom om kundernas ”pain points”, det vill säga problem de upplever och frågor de vill ha svar på.
  • Kunskap att kunna lösa problemen och svara på frågorna, eller åtminstone en förmåga att generera sådan kunskap.
  • Tillgång till en skribent som kan förmedla informationen på ett sätt som väcker intresse, bygger varumärket och skapar förtroende.

De flesta bra white papers upplagda på ungefär samma sätt. De inleds med att själva problemet som ska lösas eller frågorna som ska besvaras beskrivs på ett klart och tydligt sätt. Här är det viktigt att rubriken och inledningen lockar läsarna till att uppge sina kontaktuppgifter och ladda ner texten, vilket ställer rätt höga krav på en intresseväckande rubrik.

Efter själva inledningen ska den välunderbyggda lösningen på läsarnas problem eller svaren på deras frågor presenteras. Förutom att lösningen eller svaren i sig bör vara trovärdiga är det viktigt att texten är välskriven så att inte läsaren tappar intresset. Tanken med ett white paper är nämligen inte att det ska skummas, utan läsas pärm till pärm.

De flesta white papers avslutas med att läsaren uppmanas ta nästa steg baserat på den nya kunskap hen fått genom att läsa texten. Ett bra white paper leder därmed alltid till någon form handling.

Exempel på white papers

White papers är en vanlig metod inom marknadsföring internationellt, men för den som inte är bekant med det här sättet att kommunicera med sina kunder och generera leads kan allt låta väldigt abstrakt. Men det är egentligen inte så komplicerat, utan det handlar om att dela med dig av just ditt företags expertkunskap till dem som kan tänkas ha nytta av den.

White papers inom B2B är ofta väldigt tekniska till sin natur, där Post Nord eller Siemens är två bra exempel. Inom B2C är både språket och ämnesvalet mindre tekniskt, även om det som skrivs fortfarande bygger på fakta och en djup kunskap om ämnet. Inom B2C är white papers som liknar produktjämförelser, guider eller fråga/svar-texter vanliga.

Så tas ett bra white paper fram

Det viktigaste steget i att ta fram ett bra white paper är att koppla in en skribent eller en redaktör i ett tidigt skede. Även om företaget i fråga känner till sina kunders ”pain points” krävs det att själva rubriken och ämnet för skriften blir bra från början för att maximera antalet leads och locka till läsning.

När ämnet och rubriken för skriften är på plats är resten ett ganska mekaniskt arbete, där den kunskap som företaget besitter eller som tas fram i samarbete med skribenten sammanställs och layoutas på ett sätt så att slutprodukten verkligen fyller alla de funktioner den från början var tänkt att göra.

Låter det spännande? Tror du att ditt företag sitter på kunskap som kan användas för att generera leads och stärka varumärket? Hör av dig, ett första möte kostar inget.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s