OP-gruppen redovisar i detalj koldioxidintensiteten för samtliga sina aktie- och räntefonder, där skillnaden kan vara stor mellan vanliga och hållbara placeringsalternativ.
– Jämför du “Koldioxidsnål värld” med en vanlig globalfond är koldioxidavtrycket ungefär hälften så stort, säger Hannes Byskata, placeringschef vid Andelsbanken för Åland.

Enligt Andelsbankens för Ålands personal- och kontorschef Johanna Jahrén vill banken bidra till en hållbar utveckling genom att låta hållbarhet bli en del av det vardagliga arbetet.

– Hela vår verksamhet bygger på kooperation, att samarbeta och dela vår framgång med kunderna. Vår grunduppgift är att med vår starka kapitaltäckning och effektivitet skapa en bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för våra ägarkunder och omvärlden.

Johanna Jahrén nämner flera åtgärder som syftar till att skapa en bra och hållbar arbetssituation för de anställda, inklusive regelbundna utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner, fokus på vila och återhämtning, friskvårdsbidrag och en tobakspolicy. Att minimera bankens egen miljöpåverkan blir också allt viktigare.

– OP-gruppen har som mål att vara koldioxidpositiva senast 2025. Vi  på Andelsbanken för Åland följer våra indirekta utsläpp för att se vad vi kan göra bättre. Vi återvinner och återbrukar vår elektroniska utrustning, vi använder lågenergilampor, vi har miljöcertifierad städning, vi har skräpplockardagar, vi har alternativ till att resa och vi vill gärna köpa ekologiska och närproducerade varor när det är möjligt.

Hållbara placeringar

Förutom exempelvis personalens resor och den egna energiförbrukningen påverkar alla bolag i den finansiella sektorn klimatet på ett positivt eller negativt sätt genom sin utlåning, sina investeringar och de fonder som säljs till kunderna. En bank som lånar ut pengar till inköp av bensinslukande muskelbåtar, finansierar investeringar i kolkraft och säljer fonder som satsar på fossila energikällor påverka klimatet negativt. En bank som finansierar gröna investeringar för privatpersoner och företag samt säljer hållbara fonder som investerar i klimatlösningar bidrar på ett positivt sätt till ökad hållbarhet.

Gällande de fonder Andelsbanken säljer finns det massor med information om hur de olika aktie-, ränte- och blandfonderna påverkar miljön i allmänhet och klimatet i synnerhet. Det finns hållbarhetsrapporter för samtliga fonder som visar deras koldioxidintensitet (det vill säga hur stora utsläpp av koldioxid bolagen som ingår i portföljen genererar), hållbarhetspoäng och en hur stor del av aktieinnehavet som har en positiv miljöpåverkan. OP-gruppen publicerar med jämna mellanrum även en lista på “förbjudna aktier” som inte får finnas med i bankens egna fonder, bland annat kolbolag och vapentillverkare.

– Vi har fyra ansvarsfulla fonder med olika teman. Fonderna har funnits ganska länge nu, men det märks att allmänhetens intresse för de här frågorna ökar. Sedan styr fortfarande börsens utveckling i hög grad intresset för olika fonder, säger Hannes Byskata.

Två av fonderna har ett tydligt klimatfokus: “Op-Klimatet” och “OP-Koldioxidsnål värld”.

– OP-Klimatet investerar i företag som påverkas positivt av att klimatförändringen motverkas. De flesta investeringarna görs i Europa och USA, men det finns även en del placeringar på tillväxtmarknader. Koldioxidsnål värld investerar i företag som har ett lågt koldioxidavtryck eller som satsar på att sänka sina utsläpp. Eftersom det hela tiden kommer nya utsläppsregler, koldioxidskatter och andra lagar kan det vara ekonomiskt lönsamt att placera i de här bolagen eftersom de slipper en massa pålagor och höga energikostnader, säger Hannes Byskata.

Klar skillnad mellan olika fonder

Hur mycket bättre för klimatet är då de ansvarsfulla fonderna jämfört med vanliga fonder? Enligt hållbarhetsanalysen för exempelvis “OP-Klimatet” består fonden till 49,3 procent av bolag vars produkter och tjänster bedöms ha en positiv inverkan på miljön. Motsvarande siffra för den populära Finlandsfonden är 5,6 procent. “OP-Koldioxidsnål Värld” har en koldioxidintensitet på 72 jämfört med 182 för en global indexfond, trots att globala indexfonder till stor del består av it-bolag vars koldioxidutsläpp är relativt små. Så visst är det stor skillnad på de ansvarsfulla och vanliga fonderna..

Förutom att OP-gruppen väljer bort bolag som släpper ut mycket koldioxid och väljer in bolag som gör bra saker för miljön i de ansvarsfulla fonderna praktiserar banken även ett aktivt ägande. Det innebär att OP-gruppen försöker påverka de bolag som ingår i fonderna i hållbar riktning genom att bland annat delta i och rösta på bolagsstämmor.

–  Det publiceras sedan rapporter halvårsvis som visar vilka stämmor vi deltagit i, vilka förslag som kommit på stämmorna och hur vi röstat. Så det finns en öppenhet där det går att se hur aktiv OP varit som ägare, säger Hannes Byskata.

Tar miljöhänsyn i sin utlåning

Gällande hur bankens utlåning påverkar klimatet emitterade OP-gruppen gröna obligationer för första gången i slutet av 2018. Bankgruppen tog in 500 miljoner euro med en löptid på fem år som nu ska finansiera olika miljöprojekt.

– Så de som håller på med hållbara företag behöver inte orora sig över att inte hitta finansiering inom till exempel förnyelsebar energi, energieffektivitet, återvinning och sopsortering. Efterfrågan på den här typen av obligationer ökar, men som vanligt ligger Finland kanske lite efter. Vår emission blev till exempel fyrfaldigt övertecknad, säger Hannes Byskata.

OP-gruppen för även in miljöhänsyn i sin utlåning.

– Vid kreditgivningen prövar vi i första hand kundernas framtida betalningsförmåga, men miljöpåverkan och miljörisker beaktas som en del av denna prövning, särskilt när kundens verksamhet är förenad med betydande risker, säger Johanna Jahrén.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: