Pandemier kan vara en femte megatrend

Mycket talar för att den pandemi och de åtgärder som nu vidtas för att minska spridningen av det nya coronaviruset kan få bestående och kraftiga effekter på våra tillväxtförutsättningar. Pandemier kan vara en femte megatrend som all tillväxtpolitik och hela vårt näringsliv därmed måste förhålla sig till, där det i synnerhet blir viktigt att förstå hur pandemier samspelar med de övriga megatrenderna.

Under 2019 jobbade jag tillsammans med Ålands statistik- och utredningsbyrå för att ta fram den tillväxtstudie som landskapsregeringen beställt. Mitt uppdrag var att identifiera de globala tillväxttrender som kan få störst påverkan på Ålands tillväxtförutsättningar, försöka bena ut hur den här påverkan kan se ut samt skriva kapitlet i studien som handlar om globala megatrender.

Min slutsats var att det går att identifiera åtminstone fyra megatrender som kan antas få mycket stor påverkan på de åländska tillväxtförutsättningarna. Förutom att de här fyra trenderna är starka i sig interagerar och förstärker de varandra på olika sätt. Dessutom har flera av dem absolut störst påverkan på de branscher som står för majoriteten av det åländska förädlingsvärdet (bank- och försäkring, transportsektorn, turism, med mera).

De fyra trenderna som vi identifierade i studien var:

  • Tekniska utveckling (i synnerhet AI, automatisering och big data)
  • Klimatförändring
  • Befolkningstrender
  • Skifte av ekonomiskt makt från nordväst till sydost

Eftersom det finns så enormt många förslag på globala tillväxttrender i litteraturen använde jag följande kriterier för att välja ut dem (citatet är hämtat direkt ur det kapitel jag skrev):

De flesta rapporter ställer åtminstone tre krav för att något ska utgöra en megatrend: den ska påverka en stor del av samhället, påverkan ska vara kraftig och effekterna ska inte vara övergående. Megatrender skiljer sig därmed från till exempel konjunktursvängningar och trender gällande konsumentbeteenden som klingar av efter några år. De skiljer sig också från förändringar som kan vara stora men som är isolerade till vissa branscher eller enskilda länder. Megatrender är dessutom mätbara eftersom de bland annat yttrar sig i en förändrad sysselsättningsstruktur, snabb tillväxt inom vissa branscher, tydlig tillbakagång inom andra branscher samt förändrade flöden av människor, varor och kapital.

Jag ser det som rätt sannolikt att vi nu måste lägga till en femte megatrend till listan: pandemier. Vi kan alla vara överens om att coronaviruset och allt som hänger samma med det 1) påverkar en stor del av samhället och att 2) påverkan är kraftig. Effekterna är dessutom mätbara där både sysselsättningsstrukturen förändras, vissa branscher växer (digitala mötesplattformar, hemleveranser etcetera) medan andra krymper (sportevenemang, turism, restauranger etcetera) och att vi ser tydliga förändringar i flöden av människor, varor och kapital.

Den stora knäckfrågan, och det här är ingen liten fråga, är om corona även uppfyller det tredje och sista kriteriet: 3) effekterna är inte övergående. Det vill säga, om den här pandemin leder till att vi fortsätter att förändra vårt beteende, vår lagstiftning, med mera för att antingen hålla det här viruset eller framtida virus i schack.

I dag vet ingen om världen återgår till det normala när viruset klingar av (om det klingar av) eller om det vi just nu upplever får bestående effekter på vårt samhälle och på vår ekonomi – om pandemin sätter igång en trend där viktiga ekonomiska faktorer fortsätter att förändras på ett sätt de inte skulle ha gjort om vi aldrig hade fått en pandemi. Får virusutbrottet bestående effekter på konsumentbeteende, sparkvoter, lagstiftning, samt det internationella flödet av människor, varor, tjänster och kapital som nu tar helt nya, tidigare oförutsedda riktningar?

Några konkreta exempel som ligger Åland nära: om och i så fall när blir människor återigen bekväma med att trängas i stora folksamlingar ombord på bussar, i terminaler eller ombord på kryssningsfartyg? Hur stor är risken att bufféer förbjuds av lagstiftning, att stora sportevenemang aldrig blir vad de en gång varit (det som gjorde att viruset fick så stor spridning i norra Italien och Spanien var en match i Champions League mellan Atalanta och Valencia) och att musikfestivaler får extremt svårt att locka besökare i framtiden?

Om effekterna blir bestående och om vi ser en trend där bland annat konsumenternas beteende förändras på helt nya sätt , då har vi att göra med en femte megatrend. Mycket talar dessutom för att den här trenden, likt de fyra andra, kan få stor inverkan på just de branscher som är viktiga för Åland (transport och turism) samtidigt som den påverkar och påverkas av de andra trenderna. För de andra trenderna försvagas eller försvinner inte bara för att vi får en femte – tvärtom har trenderna ofta en tendens att förstärka varandra.

Exakt hur megatrenden pandemier (eller snarare trenden att vi anpassar oss för att bekämpa och förhindra dem) påverkar de åländska tillväxtförutsättningarna, samspelar med de övriga trenderna och vilka ”policy implications” den får för en åländsk tillväxtpolitik och för åländska företag kräver förstås en noggrann analys.

De fyra trenderna som vi redan såg innan 2020 är oerhört starka och kan få stor effekt på de åländska tillväxtförutsättningarna. Om vi dessutom kastar in pandemier bland de fyra andra trenderna misstänker jag att det uppstår samband och reaktioner som gör att vi går från en potentiellt väldigt stor omvälvning till något som mer motsvarar en 50 megatons atombomb.

Jag har själv en gnagande känsla att det kan vara farligt att fokusera på tillfälliga stödåtgärder för länge, utan att fokus relativt snart bör skiftas till att utforma en tillväxtpolitik utgående från hypotesen att vi nu har att göra med en femte megatrend. Att stöda branscher i kris och att skapa förutsättningar för tillväxt är nämligen två helt olika saker och det var länge sedan den åländska tillväxten var så här hotad.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s