Så jobbar OP-gruppen för klimatet

OP-gruppen redovisar i detalj koldioxidintensiteten för samtliga sina aktie- och räntefonder, där skillnaden kan vara stor mellan vanliga och hållbara placeringsalternativ.
– Jämför du “Koldioxidsnål värld” med en vanlig globalfond är koldioxidavtrycket ungefär hälften så stort, säger Hannes Byskata, placeringschef vid Andelsbanken för Åland.

Enligt Andelsbankens för Ålands personal- och kontorschef Johanna Jahrén vill banken bidra till en hållbar utveckling genom att låta hållbarhet bli en del av det vardagliga arbetet.

– Hela vår verksamhet bygger på kooperation, att samarbeta och dela vår framgång med kunderna. Vår grunduppgift är att med vår starka kapitaltäckning och effektivitet skapa en bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för våra ägarkunder och omvärlden.

Johanna Jahrén nämner flera åtgärder som syftar till att skapa en bra och hållbar arbetssituation för de anställda, inklusive regelbundna utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner, fokus på vila och återhämtning, friskvårdsbidrag och en tobakspolicy. Att minimera bankens egen miljöpåverkan blir också allt viktigare.

– OP-gruppen har som mål att vara koldioxidpositiva senast 2025. Vi  på Andelsbanken för Åland följer våra indirekta utsläpp för att se vad vi kan göra bättre. Vi återvinner och återbrukar vår elektroniska utrustning, vi använder lågenergilampor, vi har miljöcertifierad städning, vi har skräpplockardagar, vi har alternativ till att resa och vi vill gärna köpa ekologiska och närproducerade varor när det är möjligt.

Hållbara placeringar

Förutom exempelvis personalens resor och den egna energiförbrukningen påverkar alla bolag i den finansiella sektorn klimatet på ett positivt eller negativt sätt genom sin utlåning, sina investeringar och de fonder som säljs till kunderna. En bank som lånar ut pengar till inköp av bensinslukande muskelbåtar, finansierar investeringar i kolkraft och säljer fonder som satsar på fossila energikällor påverka klimatet negativt. En bank som finansierar gröna investeringar för privatpersoner och företag samt säljer hållbara fonder som investerar i klimatlösningar bidrar på ett positivt sätt till ökad hållbarhet.

Gällande de fonder Andelsbanken säljer finns det massor med information om hur de olika aktie-, ränte- och blandfonderna påverkar miljön i allmänhet och klimatet i synnerhet. Det finns hållbarhetsrapporter för samtliga fonder som visar deras koldioxidintensitet (det vill säga hur stora utsläpp av koldioxid bolagen som ingår i portföljen genererar), hållbarhetspoäng och en hur stor del av aktieinnehavet som har en positiv miljöpåverkan. OP-gruppen publicerar med jämna mellanrum även en lista på “förbjudna aktier” som inte får finnas med i bankens egna fonder, bland annat kolbolag och vapentillverkare.

– Vi har fyra ansvarsfulla fonder med olika teman. Fonderna har funnits ganska länge nu, men det märks att allmänhetens intresse för de här frågorna ökar. Sedan styr fortfarande börsens utveckling i hög grad intresset för olika fonder, säger Hannes Byskata.

Två av fonderna har ett tydligt klimatfokus: “Op-Klimatet” och “OP-Koldioxidsnål värld”.

– OP-Klimatet investerar i företag som påverkas positivt av att klimatförändringen motverkas. De flesta investeringarna görs i Europa och USA, men det finns även en del placeringar på tillväxtmarknader. Koldioxidsnål värld investerar i företag som har ett lågt koldioxidavtryck eller som satsar på att sänka sina utsläpp. Eftersom det hela tiden kommer nya utsläppsregler, koldioxidskatter och andra lagar kan det vara ekonomiskt lönsamt att placera i de här bolagen eftersom de slipper en massa pålagor och höga energikostnader, säger Hannes Byskata.

Klar skillnad mellan olika fonder

Hur mycket bättre för klimatet är då de ansvarsfulla fonderna jämfört med vanliga fonder? Enligt hållbarhetsanalysen för exempelvis “OP-Klimatet” består fonden till 49,3 procent av bolag vars produkter och tjänster bedöms ha en positiv inverkan på miljön. Motsvarande siffra för den populära Finlandsfonden är 5,6 procent. “OP-Koldioxidsnål Värld” har en koldioxidintensitet på 72 jämfört med 182 för en global indexfond, trots att globala indexfonder till stor del består av it-bolag vars koldioxidutsläpp är relativt små. Så visst är det stor skillnad på de ansvarsfulla och vanliga fonderna..

Förutom att OP-gruppen väljer bort bolag som släpper ut mycket koldioxid och väljer in bolag som gör bra saker för miljön i de ansvarsfulla fonderna praktiserar banken även ett aktivt ägande. Det innebär att OP-gruppen försöker påverka de bolag som ingår i fonderna i hållbar riktning genom att bland annat delta i och rösta på bolagsstämmor.

–  Det publiceras sedan rapporter halvårsvis som visar vilka stämmor vi deltagit i, vilka förslag som kommit på stämmorna och hur vi röstat. Så det finns en öppenhet där det går att se hur aktiv OP varit som ägare, säger Hannes Byskata.

Tar miljöhänsyn i sin utlåning

Gällande hur bankens utlåning påverkar klimatet emitterade OP-gruppen gröna obligationer för första gången i slutet av 2018. Bankgruppen tog in 500 miljoner euro med en löptid på fem år som nu ska finansiera olika miljöprojekt.

– Så de som håller på med hållbara företag behöver inte orora sig över att inte hitta finansiering inom till exempel förnyelsebar energi, energieffektivitet, återvinning och sopsortering. Efterfrågan på den här typen av obligationer ökar, men som vanligt ligger Finland kanske lite efter. Vår emission blev till exempel fyrfaldigt övertecknad, säger Hannes Byskata.

OP-gruppen för även in miljöhänsyn i sin utlåning.

– Vid kreditgivningen prövar vi i första hand kundernas framtida betalningsförmåga, men miljöpåverkan och miljörisker beaktas som en del av denna prövning, särskilt när kundens verksamhet är förenad med betydande risker, säger Johanna Jahrén.

Hur hållbar är egentligen din bank?

Som konsument går det att göra mycket för klimatet förutom att själv konsumera klimatsmarta varor och tjänster. Det går att be butiker ta in fler ekologiska varor, fråga sitt gym om de använder miljöcertifierad städning eller kräva att ens webbhotell byter till grön el. Men frågan är om vi inte gör allra störst nytta genom att ställa högre krav på våra banker.

Det finns få andra branscher som kan göra både så stor nytta och så stor skada för klimatet som finanssektorn. Utan bankernas hjälp är det svårt att finansiera investeringar i förnyelsebar energi, rena transporter eller smarta jordbruk. Å andra sidan är det även tack vare bankernas finansiering som kolgruvor byggs, oljefält exploateras och regnskogar skövlas.

Din bank använder de pengar som finns på ditt konto för att låna ut och investera dem. Har du koll på vilka typer av verksamheter du därmed är med och finansierar? Investeras pengarna i kolkraft, lånas de ut till någon som köper en bensinslukande sportbil eller används de till miljöprojekt? Och hur är det med de fonder du kanske äger – är du genom dem delägare i stora oljebolag som ExxonMobil? Om du äger en global indexfond är svaret ja.

Att strypa finansieringen av miljöskadliga verksamheter, och i stället göra det lättare och billigare för klimatsmarta verksamheter att låna pengar eller få in andra typer är främmande kapital, är kanske det mest effektiva sättet att ställa om till ett klimatsmart samhälle. Om bankerna imorgon skulle sluta låna ut pengar till och investera i verksamheter som missgynnar klimatet skulle den omställning som i dag verkar omöjlig att uppnå snart vara i hamn.

Så börja ställ krav på din bank – på att den inte ska finansiera miljöskadliga verksamheter eller ha olje- och kolbolag i sina fonder. Tryck på för att banken ska börja med gröna lån, gröna obligationer och utöka sitt utbud av hållbara fonder. Om du bor i Sverige kan du till exempel ta hjälp av Fair Finance Guide för att se hur miljövänlig din bank är. I många avseenden är de flesta banker väldigt lika, men det finns stora skillnader i hur stort ansvar de tar för miljön.

Supersuccé för veggoburgare på börsen

Flera rätt omtalade bolag har börsintroducerats det senaste året, bland annat Uber och Spotify. Men faktum är att de som har köpt in sig i bolagen hittills inte tjänat storkovan, tvärtom. Ubers aktie har stampat på stället sedan introduktionen i maj och Spotifys aktie är värd mindre nu än när den började handlas för ett år sedan. I stället är det börsintroduktionen av ett bolag som erbjuder en klimatlösning som just nu slår alla rekord: Beyond Meat.

Som antyds på namnet tillverkar bolaget, som grundades 2009 i Kalifornien, växtbaserat kött i bland annat hamburgar-, korv- och färsform. Genom vetenskapliga studier har företaget visat att det går åt 99 procent mindre vatten, 93 procent mindre landyta och 46 procent mindre energi jämfört med framställningen av vanligt kött. Koldioxidutsläppen är dessutom 90 procent lägre. ”Köttet” tillverkas av ärtprotein, vatten och olika vegetabiliska oljor.

Trots att Beyond Meats gjorde en förlust på 80 miljoner dollar i fjol har börsintroduktionen hittills varit en av de mest framgångsrika någonsin. Introduktionspriset var 25 dollar och nu, en dryg månad senare, handlas aktien för drygt 103 dollar. Ingen dålig avkastning under drygt fyra veckor då börsen i övrigt fallit som en sten.

De flesta analytiker varnar för att aktien är hemskt övervärderad just nu. För att undvika en klimatkris behöver vi äta mer växtbaserat, men än så länge är det ganska få som gör det. Beyond Meat väntas dessutom inom kort få hård konkurrens när traditionella livsmedelsföretag lanserar sina egna växtbaserade biffar, vilket nu sker i snabb takt. Dessutom har bolaget privatägda Impossible Foods (som kan komma att börsintroduceras snart) att tampas med.

Men även om bolaget kanske är övervärderat, och 60 till 80 dollar vore en rimligare kurs, är det uppmuntrande att företag som erbjuder klimatlösningar verkar vara så heta på börsen just nu, hetare än till exempel it-bolag. Det tyder på att det finns en tro, även på finansmarknaderna, att det finns en stark vilja både bland konsumenter, företag och politiker att verkligen lösa den stora utmaning vi och vår planet står inför.

För övrigt kommer Beyond Meat ut med sin första kvartalsrapport som börsbolag den 6 juni (det vill säga en dag efter att det här inlägget skrivs) vilket förstås kan få en kraftig påverkan på kursen. Kom ihåg att prenumerera på nyhetsbrevet för att hålla koll på hållbara aktier.

Hållbara klädmärken att ta ställning med

Klädindustrins utsläpp får mycket uppmärksamhet just nu, vilket är bra. Det finns få andra företeelser som tär så mycket på miljön och vår privatekonomi som vår enorma konsumtion av kläder och skor. Det bästa sättet att minska sina utgifter för och klimatavtryck från kläder är att organisera sin garderob, bara köpa kläder man använder ofta, handla kläder max en gång om året samt underhålla och laga trasiga kläder i stället för att slänga dem. Ju mindre kläder vi köper, desto bättre.

På samma gång måste vi förstås köpa nya kläder då och då. Att klä sig i snygga, hela och rena kläder är viktigt för många, inklusive mig. Men samtidigt som målet bör vara att köpa så lite kläder som möjligt innebär varje inköp en chans att markera mot dagens klädindustri som helt enkelt inte är hållbar. Det här tycker jag görs bäst genom att köpa och bära plagg från tillverkare som verkligen gör allt de kan för att förändra sig själva och sin bransch så att den ska bli mer hållbar.

Det är viktigt att ta ställning, skicka signaler och vara öppen med sitt miljöengagemang, och då är det bättre att gå runt med ett plagg från ett hållbart företag än ett second hand-plagg från till exempel HM eller Zara. Det är bra att köpa second hand också, men att köpa begagnade plagg från en vanlig tillverkare sätter ingen press på tillverkaren att bli mer hållbar, tvärtom kan de fortsätta som tidigare. Om däremot de hållbara klädföretagen ökar sin försäljning och ser sina aktiekurser stiga måste de traditionella klädtillverkarna antingen anpassa sig eller dö.

Så nedan kommer en liten lista på hållbara klädmärken.

Hållbara klädmärken

Patagonia är relativt välkänt märke som tar det här med hållbarhet på stort allvar. Företaget siktar på att bli koldioxidneutralt senast 2025 och skapade våren 2019 stora rubriker när bolaget meddelade att det tänker sluta sälja sina populära västar till företag som inte lever upp till vissa miljökrav. Det går att läsa mer om företagets klimatarbete här. Tyvärr är bolaget privatägt, så det går inte att köpa aktier i det.

Alternative Apparel använder i stor utsträckning ekologiska och återvunna material i sina kläder samt tillverkningsprocesser och förpackningar som är bra för miljön. Bolaget ägs av börsnoterade Hanesbrands, så det går till och med att stöda bolaget genom att köpa aktier i det.

Threads 4 Thought är antagligen ett av de mest hållbara klädbolag som finns, delvis tack vare att själva syftet med företaget alltid har varit att göra klädindustrin mer hållbar. Tyvärr också privatägt.

Edit: En läsare tipsade om svenska Houdini, ett klädmärke som till 100 procent använder sig av hållbara material och tar ställning mot den masskonsumtion som göra att modeindustrin håller på att sabba planeten. Även det här bolaget är privatägt, vilket gör att det inte går att köpa aktier i det på någon börs, men kläderna går förstås att köpa!

Ett företag som kan vara värt att hålla ögonen på är klassiska Levi Strauss. Bolaget börsnoterades i mars 2019 och inför noteringen antog bolaget en ambitiös klimatstrategi, där exempelvis utsläppen från de egna fabrikerna ska minska med 90 procent senast 2025.Att som aktieägare sätta press på stora Levi att ta större ansvar kan absolut få effekt om tillräckligt många gör det. Som delägare går det alltid att komma med synpunkter på hur ett bolag sköts, oavsett hur få aktier man äger.

En bra lista på andra hållbara klädmärken finns här. Som ålänning måste jag förstås också tipsa om Labelled.

Handla på kredit och ta lån för att köpa aktier?

Att få koll på sin privatekonomi, leva på ett sätt som gynnar miljön och lyckas med sitt sparande handlar till största del om att skaffa sig goda vanor. Precis som att gå ner i vikt eller lära sig ett nytt språk är det inget som sker över en natt, utan det handlar om att ha en plan och göra det till en vana att följa den, dag ut och dag in.

Något jag ibland funderar över är hur jag ska göra när mitt arbete med att skaffa mig bra vanor krockar med bra ekonomiska beslut. Jag tänker i synnerhet på två exempel: att handla med kreditkort och att låna pengar för att köpa aktier.

Att aldrig handla på kredit är ett vanligt råd när det kommer till hushållsekonomi. Genom att handla saker på kredit köper du för pengar du egentligen inte har, vilket kan leda till dåliga vanor. Om du dessutom inte klarar av att betala kreditkortsräkningen tvingas du betala höga räntor och, i värsta fall, kanske hamnar hos fogden.

Å andra sidan finns det fullt rationella skäl att handla så mycket som möjligt på kredit så länge man har en bra kontantbuffert och stadiga inkomster. Trots att jag aldrig behöver handla på kredit (eftersom jag har tillräckligt med pengar på kontot) väljer jag ändå att använda mitt kreditkort så mycket det bara går.

Eftersom jag har det inställt så att hela räkningen alltid betalas automatiskt kostar det mig inga extra avgifter eller räntor när jag köper på kredit. Tvärtom tjänar jag på det:

  • Att jag kan ”låna” pengar gratis genom mitt kreditkort innebär att jag behöver en lite mindre kontaktbuffert och i stället kan placera en större del av mina pengar i till exempel indexfonder.
  • För varje euro jag handlar med mitt kreditkort får jag 0,3 procent i bonus från min bank som jag kan använda till att exempelvis betala försäkringar. Med andra ord betalar banken mig för att låna!

I det här fallet anser jag att de ekonomiska vanor jag skaffat mig genom åren är så pass starka att de inte riskeras av att jag handlar på kredit. Min kreditlimit är så liten i jämförelse med min kontantbuffert att jag när som helst kan betala räkningen. Kreditkortet får mig heller inte att köpa mer saker, utan jag köper det jag behöver, oavsett om jag gör det med kreditkort eller inte. Jag tänker inte ens att jag handlar på kredit utan det har blivit, anser jag, en god vana.

Låna pengar till aktier då?

I en mening lånar jag redan pengar till att placera i aktier och fonder. Jag skulle kunna välja att amortera ännu mer på mitt bostadslån i stället för att köpa fonder. Orsaken till att jag inte amorterar ett större belopp varje månad är att räntan på lånet är så låg att jag tjänar att ha pengarna placerade på börsen. Så jag amorterar, men inte så mycket som jag skulle kunna. Och som jag nämnde ovan kan jag också köpa lite mer aktier tack vare att jag använder mig av ett kreditkort. Men det är ändå viss skillnad på den här och att faktiskt belåna delar av sin aktieportfölj, vilket många banker erbjuder.

För många låter det helt vansinnigt att låna pengar för att kunna köpa aktier och andra värdepapper, men faktum är att det är ett mindre riskabelt och klokare finansiellt beslut än att låna pengar för att köpa en lägenhet. I synnerhet erfarna placerare och förmögna personer lånar pengar för att kunna köpa aktier (där värdepapperna används som säkerhet) eftersom det helt enkelt lönar sig att använda sig av en så kallad ”hävstång” i sin portfölj. Varför inte låna pengar till 1 procent ränta för att köpa värdepapper du är relativt säker på att minst kommer att avkasta 4 procent?

Själv lånar jag inte pengar till att köpa aktier, trots att det rent matematiskt skulle vara en bra affär. Orsaken är att medan jag är säker på att jag kan använda kreditkort utan att börja köpa mer saker eller dra på mig onödiga skulder, är jag inte lika säker på att jag klarar av att använda mig av en hävstång i min portfölj utan att det leder till dåliga vanor i mitt placerande eller att jag avviker från min plan när börsen faller kraftigt.

För att låna pengar till aktier bör man, åtminstone enligt mig, vara en rutinerad placerare som varit med om ett par kraftiga upp- och nedgångar på börsen, förstår alla för- och nackdelar med att använda en hävstång och litar fullständigt på sin egen förmåga att hålla sig till planen trots den ökade risken som en belånad portfölj för med sig. Annars kan en belånad portfölj sluta riktigt, riktigt illa. Jag känner inte att jag är där än och väljer därför att inte låna pengar för att köpa aktier. Hur resonerar du? Mejla gärna på fredrik@pagronkvist.ax

Ge en hållbar investering i present

Att hitta bra presenter åt vuxna och barn är inte alltid så lätt. Det är lätt hänt att man köper en sak som dels tär på miljön, dels inte alltid uppskattas av mottagaren. Många ger också bort skraplotter, men vilka signaler skickar egentligen det till ett barn eller en ungdom? Med tanke på hur stort samhällsproblem spelberoendet är skulle jag aldrig ge bort en skraplott, åtminstone inte till en person som inte är myndig.

Som jag ser det är en hållbar investering bland det bästa som går att ge i present. Det skapar förhoppningsvis ett intresse för hållbarhet och sparande hos mottagaren, presenten kan bli värd mera på sikt och den gynnar i stället för tär på miljön. Tyvärr är det ont om bra, långsiktiga hållbara placeringar som är enkla att ge i present, även om det förstås kan finnas möjligheter som jag har missat. Men här kommer några alternativ som jag har hittat.

Presenter till barn och unga

En miljöinvestering som ges till ett barn eller en ungdom måste vara långsiktig och inte kräva några insatser från mottagaren, vilket gör att exempelvis Trine inte är ett bra alternativ. Jag skulle höra mig för vilken bank barnet/ungdomen har och ge den hållbara placeringen genom banken (barn kan äga aktier och fonder, men vårdnadshavarna förvaltar dem tills barnet blivit myndigt). Här finns det ett par alternativ:

  • Kolla med barnet/ungdomens bank vilka hållbara fonder de erbjuder. Om banken har en fond som inte har för höga avgifter och en inriktning du gillar kan de hjälpa dig med att ge andelar i fonden i present. Jag skulle välja en fond med ett starkt miljöfokus, som en rent vatten- eller klimatfond.
  • Ett roligare alternativ är att ge bort aktier i ett miljöbolag som exempelvis är verksamt inom förnyelsebar energi, elektrifiering eller återvinning. Här kan du antagligen antingen vända dig till din egen eller barnets/ungdomens bank. Kolla med din bank om de har några tips på bra miljöaktier eller botanisera lite i den här listan. Jag skulle välja ett förhållandevis stabilt och gammalt bolag för att inte riskera att aktien är värdelös när barnet fyller 18.

Presenter till vuxna

Förutom alternativen ovan (som fungerar lika bra för vuxna) tycker jag att Trine är ett bra alternativ att ge present till vuxna. Det kräver att mottagaren själv aktiverar sig genom att registrera sig på Trine, välja investering och sedan (förhoppningsvis) återinvestera pengarna och avkastningen när de betalas in på kontot. Med lite tur väcker du ett intresse för sparande, hållbarhet och förnyelsebar energi hos någon tack vare din gåva, och vad kan vara en bättre present än det?

Andra alternativ är OikoCredit (som jag tycker är lite krångligt) eller Better Globe (som jag tycker det finns vissa ekonomiska tveksamheter kring).

Har du tips på bra sätt att ge en hållbar investering i present? Mejla fredrik@pagronkvist.ax

Scatec Solar – norska solpaneler i tredje världen

En aktie som både gör gott för miljö och, åtminstone de senaste åren, uppvisat väldigt bra avkastning är norska Scatec Solar med huvudkontor i Oslo. För den som i första hand väljer sina placeringar efter hur stor nytta de gör för miljön finns det starka argument för att investera i just Scatec Solar.

Det är ingen dum gissning att solkraften blir en viktigt energikälla i framtiden i länderna kring ekvatorn. Men trots att solförhållandena är optimala i många fattigare länder har den största utbyggnaden av solkraft hittills skett på rikare, mer nordliga platser.

Scatec Solar går mot strömmen och har som affärsidé att utveckla, planera, bygga och driva solkraftsparker i länder som Brasilien, Malaysia, Egypten och Sydafrika. Nyttan för klimatet är uppenbar. När Scatec Solar tog sin andra av totalt tre anläggningar i Jasin, Malaysia i drift tidigare i maj såg man till att eliminera 70.000 ton koldioxidutsläpp per år och förse 31.000 hushåll med ren energi!

Bilden visar en av Scatec Solars anläggningar i Malaysia. Bild: Scatec Solar.

Så Scatec Solar gör absolut nytta för klimatet, men är aktien en bra placering? Scatec Solar har stigit med cirka 100 procent på 1,5 år (under en period när Oslobörsen i övrigt stampat på stället), något som är trevligt för de som äger andelar i bolaget sedan tidigare, men förstås gör den dyr för alla som vill hoppa på nu. Ett P/E-tal på nästan 75 och en direktavkastning på drygt 1 procent vittnar om att bolaget måste leva upp till höga förväntningar framöver för att motivera den höga kursen.

Den allmänna uppfattningen bland många analytiker är att aktien för tillfället är för dyr, både i jämförelse med konkurrenterna (som i första hand bygger solkraft i utvecklade länder) och sett till bolagets förväntade kassaflöde och vinst de kommande åren. I en väl underbyggd artikel tidigare i vår lyfte till exempel affärstidningen Barron’s fram både den höga värderingen och att bolaget löper risk att tvingas omförhandla sina allra mest lukrativa avtal i Sydafrika och Egypten som argument för varför det kan vara värt att hålla sig borta från aktien. Det råder stor politisk instabilitet på många av de marknader där Scatec är verksam, vilket givetvis medför stora risker.

Undertecknad äger 45 aktier i Scatec Solar och ägandet är ett komplement till mitt sparande i hållbara indexfoder. Risken är stor att jag går back på den här investeringen, men jag avsätter alltid en liten del av mitt sparade för placeringar som jag anser gör stor nytta och som, i brist på ett bättre ord, är roligare än att spara i hållbara indexfonder. Det gör stor nytta för miljön att investera i hållbara indexfonder, men nyttan åtminstone känns mer påtaglig när man investerar direkt i ett företag som till exempel bygger ut solkraft. Och visst, min investering i Scatec Solar kan visa sig bli värdelös, men då kan jag trösta mig med att jag åtminstone försökt göra lite gott med min pengar i stället för att investera i oljebolag och kanske tjäna bättre.

Som vanligt är det här ingen rekommendation om att köpa, sälja eller behålla aktien, utan bara en upplysning om att den existerar.

Följ rätt konton, minska habegäret

Skulle du vilja leva på ett sätt som är bättre för miljön, spara mer pengar och klara dig på mindre saker? Då kan ett bra första steg vara, om du använder Instagram mycket, att se över vilka konton och hashtags du följer.

Om du vill gå ner i vikt och komma i bättre form gör du bra i att sluta följa matkonton och människor som bakar och i stället följa konton som varje dag inspirerar dig att träna och äta nyttigare. Du bör tänka på samma sätt med ditt sparande och ditt miljöengagemang. Gå igenom de inlägg du har i ditt flöde och ställ dig frågan: vilka får dig att vilja köpa mer saker, resa eller spendera pengar på sådant du kanske egentligen inte behöver?

Skippa de här kontona och följ i stället människor och hashtags som inspirerar dig att köpa mindre saker, spara mer och leva på ett sätt som gynnar miljön. Om du följer resekonton kommer du att vilja resa, om du följer konton om en minimalistisk livsstil kommer du att vilja köpa mindre grejer. Det finns en otrolig mängd konton som kommer med massor med bra tips på hur det går att leva billigt, få bort alla onödiga saker ut sitt liv och i stället satsa på sitt eget sparande. Följ dessa i stället för att utsätta dig för en massa frivillig reklam!

Två konton jag gillar är Minimalistinnan och Ekonomenstips.

“Vi måste städa på vår egen bakgård”

David Karlsson, vd för Ålands elandelslag, säger att det är en viktig symbolhandling att välja grön el, men han efterlyser på samma gång mer konkret handling på det lokala planet för att minska beroendet av fossila bränslen.
– Om vi ska komma någonvart kan vi inte bara köpa oss fria genom att skicka papper fram och tillbaka i Europa, utan vi måste också städa upp på vår egen bakgård.

Ålands elandelslag var tidigt ute med att erbjuda ursprungsmärkt grön el till sina kunder. Hur tidigt kan David Karlsson inte riktigt svara på. Han letar i sin arbetsdator och hittar rester i affärssystemet som tyder på att försäljningen av förnyelsebar el inleddes redan i slutet av 1990-talet.

– Så vi har haft det länge, men det har blivit mer på tapeten på senare år.

Det är inte alldeles enkelt att förklara hur ursprungsmärkt grön el fungerar. När David Karlsson till exempel ska förklara hur den så kallade residualmixen uppstår (vi går inte in på det här) tvingas han blunda och koncentrera sig rejält för att inte snubbla på orden.

– Men kortfattat fungerar grön el så att alla som har ett kraftverk som producerar förnyelsebar energi kan bli certifierade och få en ursprungsgaranti per producerad megawattimme. Den här ursprungsgarantin är helt och hållet en finansiell produkt som sedan kan säljas på den öppna marknaden.

Måste ringa en mäklare

Så när elandelslagets kunder väljer grön el köper i sin tur elandelslaget ursprungsgarantier som motsvarar den mängd grön el man säljer. När elen är såld cancelleras certifikaten, så en producerad megawattimme grön el kan bara användas en gång.

– Rent konkret ringer vi till vår elleverantör i Malmö och säger att vi vill ha ett visst antal megawattimmar grön el. Om en kund har specifika önskemål på elen kan vi välja att köpa certifikat från till exempel  från vattenkraft, solkraft eller vindkraft. Men hela den här marknaden är ganska omogen. Jag kan inte logga in på webben och kolla dagspriserna, utan jag måste faktiskt ringa en mäklare. Det vore bättre om Nasdaq hade ursprungscertifikaten som en produkt.

David Karlsson, vd för Ålands elandelslag. Foto: Fredrik Rosenqvist.

Som konsument, oavsett om man är en privatperson eller ett företag, säger David Karlsson att valet av grön el i första hand är en viljeyttring.

– Det största värdet med grön el är signalvärdet, att du tar ställning för att du tycker att världen ska drivas av förnyelsebar el. För hittills har priset på ursprungscertifikaten i Norden varit så lågt att de inte haft någon större betydelse för beslut att exempelvis bygga ut vindkraften.

Gör ingen vinst på certifikaten

Ålands elandelslag gör ingen vinst på att sälja grön el, utan merkostnaden som kunderna betalar för att elen är garanterat förnyelsebar går direkt till de som producerar den gröna elen.

– Vi har ett litet påslag för våra administrationskostnader, men det mesta går rakt till producenterna. Kunderna måste ha möjligheten att välja grön el och vi ser det som självklart att erbjuda den tjänsten, men det är inget vi gör någon business på.

I dag köper ungefär 150 kunder, både företag och privata hushåll, grön el genom elandelslaget. Någon begränsning för hur många kunder som elandelslaget kan förse med förnyelsebar el finns inte.

– Om hela Åland kom till oss i dag och ville ha grön el skulle det vara ordnat i övermorgon, vi köper bara upp tillräckligt många elcertifikat. I och med att Åland är så litet rubbar vi heller inte marknaden.

Åland kan bli 100 procent grönt på två dagar

Eftersom priset på certifikaten för det mesta är så lågt och utbudet så stort skulle Åland, om viljan fanns, kunna ställa om till 100 procent förnyelsebar energi inom loppet av två dagar och till en kostnad på cirka 360.000 euro per år, exklusive moms, menar David Karlsson. Vad det kostar för ett hushåll att byta till grön el beror på förbrukningen, men för ett hushåll utan elvärme kostar det cirka 8-10 euro per år och för ett hushåll med värmepump ungefär det dubbla.

Varför väljer ni inte bara att helt gå in för grön el?
– Vi skulle absolut kunna göra det, men då påför vi en kostnad som inte alla har bett om. För många är priset en avgörande fråga, så vi låter kunden välja eftersom alla inte har möjlighet eller vill ha grön el. Alla tycker inte att klimatförändringen är ett så stort problem och industriföretagen vill att vi ska vända på varje cent för att få ner elpriset.

Köpa sig fri från ansvar

David Karlsson varnar också för att sätta för stor tilltro till grön el, speciellt om det blir ett sätt för Åland att köpa sig fri från att ta ansvar på andra sätt. Det finns även vissa problem med ursprungscertifikaten, som att det inte finns några krav på att den som säljer certifikaten verkligen måste kunna leverera grön el till köparen. Så trots att du som konsument köper grön el är elektriciteten i dina ledningar fortfarande densamma. Det du i praktiken gör är att betala ett litet stöd till de som producerar den gröna elen, men i övrigt förändras inget.

– Så vi måste ställa oss frågan vad vi egentligen gjort om vi går över till 100 procent förnyelsebar energi genom att köpa upp tillräckligt med ursprungscertifikat. Jo, vi har köpt oss fria och betalat bort pengarna från Åland. Ur ett samhällsperspektiv ser jag hellre att pengarna går till att främja produktionen av förnyelsebar energi på Åland, något som skapar arbetsplatser här.

– Det är lätt att betala lite extra och på så sätt köpa sig fri från ansvar. Men om vi ska komma någon vart kan vi inte bara köpa oss fria och skicka papperslappar runt Europa, utan också städa upp på vår egen bakgård. I Norden är elen redan nästan helt utsläppsfri, men däremot har vi stora utmaningar inom både trafik och uppvärmning. Om vi vill lösa klimatproblemet borde vi fokusera på det som gör störst skillnad.

Vill ha gröna lån

För samtidigt som elproduktionen i både Finland och Sverige redan är nästan helt koldioxidfri drivs de flesta fordon med fossila bränslen samtidigt som många hus värms med olja. Trots klimathotet installeras det fortfarande nyrenoverade oljepannor i åländska hus.

– Att fasa ut all eldning med oljepannor bör ha en högre prioritet än förnyelsebar el. Det stora problemet i dag är att det på kort sikt är billigare att skaffa en ny oljepanna än att installera en värmepump, så i synnerhet för äldre människor går det inte att räkna hem investeringen i en värmepump över tid.

– Något jag skulle vilja se är gröna lån, att landskapet borgar för de som vill göra en miljöinvestering, till exempel byta ut en oljepanna mot en värmepump. Det borde skapas en motorväg mellan bankerna och landskapet för att göra att det går smidigt och bankerna borde hitta ett sätt att göra lånen förmånliga. Eftersom det bara rör sig om en borgen kostar det landskapet väldigt lite pengar. För en sak är säker: om en ny oljepanna installeras i dag används den garanterat i minst 20 år till. Så det borde finnas ett stöd för att byta ut oljepannor.

Satsar på elbilar

Ålands elandelslag har också försökt dra sitt strå till stacken genom göra det så enkelt som möjligt för konsumenterna att producera egen förnyelsebar el och, för de som producerar mer än de förbrukar, sälja överskottet i det vanliga elnätet. Elandelslaget har också varit en föregångare i att bygga laddstationer för elbilar på Åland, trots att efterfrågan än så länge är liten.

– Det är inte någon kö till laddstationerna, men det visste vi att det inte skulle vara. Avsikten med att bygga stationerna var inte för att skapa en stor efterfrågan på kort sikt, utan att göra så att fler vågar köpa en elbil. Det är också en turistsatsning eftersom turisterna måste ha någonstans att ladda sin elbil när de är på besök. Vi har till om med skapat en egen domän för det här, elbil.ax.

Elandelslaget har byggt två laddstationer på Åland, där elen förstås är grön. Foto: Pixabay

Solceller är framtiden

Vad tror då David Karlsson om framtidens elproduktion? Kommer hushåll och företag att gå ”off grid” och helt producera sin egen el och vilka energikällor blir de viktigaste?

– Lokalt tror jag fortfarande på vindkraften eftersom vi har så bra förhållanden. Solkraften har blivit populärare och det kommer att fortsätta. Dels beror populariteten på de kraftigt fallande priserna på solceller, dels på att solenergi är det enda alternativet för privatpersoner som vill ha en egen elproduktion. Du kan sätta upp en egen mölla, men du får dålig verkningsgrad, du stör dina grannar och vindmöllan kräver mycket underhåll. Solceller kräver inget underhåll alls. Men jag tror inte det blir någon lavin med hushåll och företag som går off grid.

– Förutom att vi får mer  sol- och vindkraft i framtiden kan det komma helt andra produktionssätt, som effektiva stirlingmotorer som kan ge både värme och el eller bränsleceller. Det kan absolut komma tekniska genombrott, men det är svårt att gissa vad det blir.

Globalt då?
– I ett globalt perspektiv tror jag på solceller. Många länder ligger vid ekvatorn och har sol året om. Där finns det inget som slår solenergi. Med solceller finns det också möjlighet att bygga kraftproduktion mitt i Afrika där det helt saknas infrastruktur. Solceller har en helt enorm potential att förbättra människors levnadsförhållanden och få el till ställen där det annars inte skulle ha varit möjligt.

Den här typen av längre intervjuer publiceras i första hand för de som prenumererar på nyhetsbrevet, så registrera dig du också för att få tillgång till liknande artiklar i framtiden.

Fem aktier i grön el

Vind- och solenergi är inte bara nödvändigt för att ställa om till fossilfri el – företag som investerar i och utvecklar nya lösningar för grön el kan även vara lönsamma att placera i. Dels finns det jätteföretag som Vestas Wind Systems som tillverkar vindturbiner, dels små teknikföretag som ännu inte tjänar några pengar att tala om, men som hoppas kunna utveckla framtidens energilösningar genom allt från undervattensdrakar till stirlingmotorer.

Utbudet av aktier är stort men både på grund av hajpen kring förnyelsebar energi och den allmänna börsuppgången är priset på dem kanske inte det mest lockande just nu. Jag rekommenderar dessutom alltid att i huvudsak spara i indexfonder om man inte är expert och villig att lägga ner väldigt mycket tid på sitt sparande. Men att ha en liten del av sitt sparande i aktier kan vara ett spännande inslag i vardagen, även för den vanliga småspararen. Det är också ett effektivt sätt att hjälpa i synnerhet mindre företag som försöker utveckla lösningar på klimathotet.

Den här månaden tipsar jag därför om fem aktier inom vind- och solenergi. Tolka under inga omständigheter det här som en uppmaning att placera pengar i bolagen. Det här är bara en upplysning om vad som finns att välja mellan och jag äger själv inte några aktier i något av bolagen. Jag kanske köper aktier i något av dem i framtiden, men ett sådant beslut tar jag först efter en grundlig analys av bolaget i fråga.

AktieBörsOmsättningP/E*Utv. i år*
Eolus VindStockholm130 milj euro6,9+12,3%
SolTech Energy SwedenFirst North4,5 milj euro-30,3+115,4%
Vestas Wind SystemsKöpenhamn10,1 M euro23,6+22,0%
SeatwirlFirst North0,3 milj euro-39,4+328%
MinestoFirst North3,7 milj euro-111,7+46,5%

*Per den 15 april 2019.

Ett svenskt (eller skånskt) bolag som projekterar, bygger och driver vindkraftverk. Bildades redan 1990 som den första kommersiella vindkaftaktören på den svenska marknaden. Det senaste helårsresultatet låg på 7,81 kronor per aktie. För den som är intresserad går det att ladda ner en analys från Erik Penser bank här. För den som hellre tittar och lyssnar finns det en relativt ny presentation av bolaget att se här:

Återigen ett svenskt bolag som utvecklar och säljer olika solenergiprodukter för i princip alla typer av fastigheter. Har även verksamhet i Kina genom en joint venture. Det senaste helårsresultatet visade en förlust på 16,8 miljoner kronor, men med en växande omsättning och en (möjligtvis) spännande framtid. Här går det att se en film där vd:n presenterar bolaget:

Världens största tillverkare av vindkraftverk som, av naturliga orsaker, ofta är det största innehavet i fonder som riktar in sig på förnyelsebar energi. Har över 20.000 anställda och verksamhet i otaliga länder världen över. Huvudkontoret ligger i Århus och här går det att se en relativt ny intervju med vd:n.

Ett litet, svenskt bolag som utvecklar en ny typ av kostnadseffektiva vindkraftverk till havs. Läs mer om bolaget på den här bloggen. Har stigit med flera hundra procent det senaste året.

Ytterligare ett litet svenskt bolag som försöker utveckla en teknik som ska rädda världen, eller åtminstone generera energi från en typ av undervattensdrakar. Här en video som förklarar hur det hela går till: