En aktie som gynnas av ökad distansundervisning

Om världen i allmänhet och USA i synnerhet går mot helt eller delvis stängda grund- och gymnasieskolor i höst kan det amerikanska bolaget K12 Inc (LRN) gå en ljus framtid till mötes. Det här gäller i synnerhet om covid-19 sätter igång en trend där utbildning i framtiden i allt högre grad sker digitalt och på distans.

I januari var varken K12 Inc eller andra bolag som i första hand levererar digital undervisning från förskola till klass 12 (dvs K12) speciellt heta på marknaden. Medan de flesta digitala tjänster vuxit enormt de senaste åren har digitala undervisning i grundskola och gymnasiet levt en ganska undanskymd tillvaro.

Digital undervisning har i första hand varit något som nyttjas av barn och ungdomar som av speciella orsaker inte kunnat eller velat gå i en fysisk skola – till exempel på grund av att de satsar på en idrottskarriär, är mobbade eller har väldigt lång väg att ta sig till en fysisk skola.

Mycket tyder nu på att i synnerhet skolorna i USA helt eller delvis måste förbli stängda i höst för att förhindra spridningen av covid-19. Efterfrågan på den typ av lösningar K12 Inc erbjuder kan därmed gå från en liten nischprodukt till något miljoner och åter miljoner barn och ungdomar nu har ett skriande behov av.

Jag är själv inget fan av den traditionella, fysiska skolan. Jag hoppas på allvar att den typ av undervisning som K12 Inc erbjuder blir betydligt vanligare i framtiden. För mig är den fysiska skolan för många elever en väldigt okreativ miljö där risken att utsättas för både fysiskt och psykiskt våld är stor (skolskjutningar anyone?).

Att bygga stora skolor och sedan transportera barn och ungdomar dit från sina hem är heller inte speciellt bra för miljön, i synnerhet inte om vi ser en trend där boende i storstäder minskar i popularitet och barnen därmed får längre skolväg. Vi kan minska utsläppen betydligt genom att eleverna helt eller delvis undervisas på distans.

Så jag gjorde en snabb analys av K12 Inc och bestämde mig relativt kvickt för att aktien är köpvärd till nuvarande kurs (cirka 46 dollar), trots att den stigit med över 120 procent sedan årsskiftet. En kort sammanfattning av hur jag resonerar:

Argument för att K12 Inc är en bra investering

• Aktien missgynnas inte av övergången till ett mer hållbart samhälle, där vi tar ett steg bort från masskonsumtion. Tvärtom.
• Bolaget har en synnerligen välfylld kassa och inga egentliga skulder att tala om. P/B är ”bara” 1,9, vilket för ett marknadsledande företag i en bransch som gynnas kraftigt av en kommande megatrend får ses som rena reapriset.
• Företaget går de facto redan med vinst och har så gjort i ganska många år’ även om vinsten förvisso är blygsam.
• Jämfört med andra företag som erbjuder digitala lösningar som väntas växa i kölvattnet av covid-19 (till exempel digitala läkartjänster) är K12 Inc mycket lågt värderat.

Argument mot att K12 är en bra investering

• Bolaget har ett P/E-tal på 80 (det vill säga det värderas till 80 gånger årsvinsten), vilket innebär att dess vinster måste växa rejält de kommande åren för att dagens aktiekurs ska vara motiverad.
• Mycket tyder på att stängda skolor inte förhindrar spridningen av covid-19, utan att det snarare gör mer skada än nytta att eleverna inte kan åka till skolan. Det här talar mot att vi får se helt eller delvis stängda skolor framöver.

Min plan inför 2020 var att köpa aktier i tre olika bolag. I februari köpte jag aktier i Midsona (+34 procent sedan köp), i mars Stora Enso (+26 procent sedan köp) och mitt tredje och sista förvärv för året blev alltså K12 Inc. Planen är att äga den på minst tio års sikt, där jag kan sälja delar av innehavet om aktien antingen faller eller stiger väldigt mycket.

Se INTE det här som någon form av rekommendation. Alla placeringar är riskfyllda och i synnerhet bolag som K12 Inc är en mycket riskfylld placering där hela beloppet lätt kan gå förlorat. Om du är nyfiken på att läsa mer om aktien kan jag rekommendera den här analysen.

Uppdatering september 2020: Aktien fick inte alls den utveckling jag hade hoppats på, så för att minimera förlusten sålde jag hela innehavet, vilket jag hade lovat mig göra om värdet skulle falla med mer än 30 procent. Problemet var att K12:s plattform för distansundervisning visade sig ha vissa oväntade kvalitetsproblem, som bland annat gjorde att Miami slutade använda den. Vad lärde jag mig av det här? Att jag är bättre på att investera i mer stabila bolag, att det bästa är att jag håller mig till företag med ett ännu tydligare miljöfokus och att jag måste göra mer research att den produkt eller tjänst bolaget levererar håller bra kvalitet. Däremot är lag glad att jag verkligen lever efter regeln att ingen enskild aktie får utgöra mer än 10 procent av hela portföljen, vilket innebär att även om förlusten jag gör på försäljningen suger så märks den knappt i det stora hela eftersom andra innehav (mina indexfonder, gröna obligationer samt Midsona och Stora Enso) gått så bra.

Ett miljövänligt sätt att investera i ädelmetaller

Ur en ren avkastningssynpunkt är det inte så dumt att ha en liten del av sina investeringar ädelmetaller. Det är alltid bra att sprida sina risker på olika tillgångsslag som inte rör sig ihop och ädelmetaller kan, precis som andra råvaror, även fungera som ett inflationsskydd när centralbankerna går bananas med sitt pengatryckande.

Däremot är det en usel idé att köpa guld, silver, palladium eller någon annan ädelmetall om man värnar det minsta om miljön. Om du investerar i guld eller silver hjälper du till att driva upp priset på dessa metaller. Det gör i sin tur att det blir mer lönsamt att utöka utvinningen av dem, där en stor del av den gruvdrift som sker är mycket negativ för miljön.

Om du investerar i silver bidrar du dessutom till att slå undan benen på förnyelsebar energi. Silver är nämligen en av de viktigaste beståndsdelarna i tillverkningen av solpaneler. Så ju högre priset på silver är, desto dyrare och mindre konkurrenskraftig blir solenergi i jämförelse med olja, kol och andra fossila bränslen. Så glöm tanken på ädelmetaller om du är en grön placerare!

Men säg att du ändå tror att priset på guld, silver, nickel, kobolt eller någon annan metall stiger kraftigt de kommande åren, till exempel tack vare en stark efterfrågan från företag som tillverkar solpaneler eller batterier till elbilar. Finns det något sätt att tjäna en hacka på det här utan att på samma gång bidra till att miljön förstörs eller försvåra för hållbara branscher? Hur kan en grön placerare hänga med i ett eventuellt kommande guldrally?

Ett sätt är att investera i bolag som återvinner ädelmetaller ur till exempel kasserade batterier. Den här typen av bolag gynnas om priserna på ädelmetaller stiger, samtidigt som de gör miljön en stor tjänst. Ett sådant företag är belgiska Umicore som i synnerhet utvinner ädelmetaller ur elbilar och mobiltelefoner.

Ju bättre Umicore och liknande bolag blir på att återvinna metaller, desto mindre metaller behöver vi gräva upp ur jorden för att kunna tillverka elbilar, vindkraftverk eller solpaneler. Om priset på exempelvis guld, silver eller nickel stiger gynnas Umicore eftersom företaget kan sälja sina metaller till ett högre pris och utöka sin återvinning.

Även om Umicore och liknande företag helt tydligt gynnas om priserna på ädelmetaller går upp är det inte samma sak att investera i Umicore som att köpa exempelvis guld. Dels finns risken att bolaget går dåligt även om priset på ädelmetaller stiger (omvänt kan bolaget fortfarande gå bra även om priserna faller), dels använder sig den här typen av företag olika finansiella instrument för att resultatet inte ska variera hejvilt i takt med att metallpriserna svänger.

Jag äger själv inte några aktier i Umicore, men jag planerar att titta närmare på företaget under sommaren. Jag tror att priserna på ädelmetaller mycket väl kan stiga framöver och det här är ett bra sätt att tjäna på det och samtidigt göra miljön en tjänst.

Som vanligt är det här ingen rekommendation!

Veckans hållbara aktie: Midsona

Vad gör bolaget?

Midsona är marknadsledande i Norden inom området hållbara och ekologiska livsmedel samt andra typer av hälsoprodukter. Företaget har åtta egna varumärken som prioriteras, bland annat Urtekram, Kung Markatta och Davert. Vi pratar med andra ord om ett företag som säljer allt från ekologiska knäckebröd till kokosolja och vitamintillskott.

Varför är bolaget hållbart?

Ungefär hälften av Midsonas försäljning utgörs av ekologiska livsmedel och bolagets affärsidé är, som nämndes ovan, att erbjuda produkter inom hälsa och välbefinnande. Midsona har ett starkt fokus på ekologiska och i synnerhet växtbaserade produkter.

Det råder ingen tvekan om att vi har att göra med ett hållbart bolag som i stor utsträckningar producerar klimatlösningar. Ju bättre Midsona lyckas marknadsföra och sälja sina produkter, desto fler väljer bort animaliska produkter eller produkter med många tillsatser till förmån för växtbaserade och naturliga alternativ.

Förutom att Midsonas produkter har en given plats i det hållbara och klimatanpassade samhället bidrar företaget till omställningen på andra sätt än genom de produkter det säljer. Till exempel har bolaget skrivit under Transportinitiativet 2025. Midsona använder även förnyelsebar energi i mycket hög grad.

Vad är det för typ av aktie?

Midsona är en förhållandevis populär aktie bland svenska småbolagsfonder. Bolagets fokus ligger i första hand på tillväxt, där målet är att växa med 15 procent per år både genom uppköp och organisk tillväxt. På samma gång har företaget som mål att dela ut minst 30 procent av av vinsten varje år (direktavkastningen är just nu 2,3 procent). Företaget har absolut potential att växa, men baksidan är att tillväxten hittills skett genom en ganska hög skuldsättning vilket gör aktien till en förhållandevis riskabel placering.

Midsona är en av de hållbara placeringar jag skriver om i boken ”Rädda miljön och bli rik på kuppen”. Innan du väljer att placera dina pengar i detta eller något annat miljöbolag, läs gärna om de strategier för hållbara placeringar jag skriver om i boken. Den går att beställa här.

Fotnot: Jag äger själv inte några aktier i Midsona och har heller inte för avsikt att köpa några aktier den närmaste framtiden.

Veckans hållbara aktie: Stora Enso

Vad gör bolaget?

Stora Enso, med huvudkontor i Helsingfors, är en skogsindustrikoncern. Förutom byggmaterial (i trä förstås) och papper säljer företaget främst biomassa samt olika typer av förpackningar, bland annat gjorda av kartong.

Varför är bolaget hållbart?

Stora Enso kallar sig själv för ”The renewable matrials company” och koncernen gör skäl för sitt egenvalda smeknamn. För några år sedan var tongångarna inte direkt positiva gällande skogens och papprets framtid i och med att allt skulle digitaliseras, men nu våras det för träden! I takt med att vi måste fasa ut fossila bränslen och traditionell plast är skogen är förnyelsebar resurs som kan spela en viktig roll i omställningen till ett klimatsmart samhälle.

En stor del av Stora Ensos produkter fyller kriteriet att ju högre efterfrågan på dem, desto bättre för miljön. Förutom att trä är ett miljövänligt byggnadsmaterialet är Stora Enso i framkant vad gäller utvecklingen av material och förpackningar som kan ersätta traditionellt plast. Företaget tillverkar till exempel biokompositmaterial, biobaserade kemikalier och hållbara livsmedelsförpackningar. I oktober 2019 lanserade bolaget en klimatvanlig tub i kartong som till exempel kan används för hudkrämer.

Stora Ensos klimatvänliga tuber av kartong ska ersätta plastditon.

Förutom att produkterna i sig kan sägas vara klimatlösningar bedriver företaget i övrigt ett bra hållbarhetsarbete och rankas som ett av de miljövänligaste skogsindustribolagen i världen. Stora Enso har fortfarande vissa miljöutmaningar – bland annat leder bolagets energiförbrukning till betydande utsläpp av koldioxid. Men koncernen jobbar hårdare än de flesta av konkurrenterna för att minska sin klimatpåverkan.

Vad är det för typ av aktie?

Jag ser Stora Enso som en förhållandevis bra utdelningsaktie. Det handlar inte om ett förhoppningsbolag med en enorm tillväxtpotential, utan ett välskött nordiskt storföretag som har för vana att alltid betala ut dividend till sina ägare.

Dividenden har höjts tre år i rad och ligger nu på en rekordnivå med en direktavkastning på cirka 4,4 procent, betydligt högre än de 3 procent jag brukar vilja se i mina utdelningsaktier. I december 2019 får företaget dessutom en kvinna som vd när Annica Bresky tar över, vilket förstås är roligt.

På samma gång har inte aktien utvecklats direkt lysande under 2019 och den har dessutom en tendens att svänga ganska mycket upp och ner. När jag skriver det här i oktober 2019 äger jag inga aktier i Stora Enso, men det är möjligt att jag köper senare i år eller i början av nästa för att addera ytterligare en hållbar utdelningsaktie till min portfölj.

Uppdatering: Jag köpte en aktiepost i Stora Enso den 14 oktober 2019.

Stora Enso är en av de hållbara placeringar jag skriver om i boken ”Rädda miljön och bli rik på kuppen”. Innan du väljer att placera dina pengar i detta eller något annat miljöbolag, läs gärna om de strategier för hållbara placeringar jag skriver om i boken. Den går att beställa här.

Vi måste ha större krav än så på en ”hållbar portfölj”

I dagens nummer av Dagens Industri (den 9 oktober) tipsar tidningen om nio olika bolag som kan ingå i en slags hållbar basportfölj. Aktierna har valts ut både genom en traditionell bolagsanalys samt genom att titta på hur mycket koldioxid företagen genererar och om de har en uttalad hållbarhetsstrategi. De nio bolag som enligt DI både är hållbara och kan ge en bra avkastning i framtiden är:

 • ÅF Pöyry
 • Tomra
 • Duni
 • Nobina
 • Knowit
 • Vestas
 • Securitas
 • Husqvarna
 • SEB

Att DI väljer att lyfta fram hållbara bolag är bra – betydligt bättre än att tipsa om de bästa oetiska bolagen, vilket tidningen gjorde för någon vecka sedan. Tyvärr ställer tidningen i likhet med de flesta andra inte tillräckligt strikta krav för när ett bolag kan anses vara hållbart. Det räcker inte med att företaget släpper ut lite koldioxid eller har en hållbarhetsstrategi. För att ett företag på allvar ska bidra till en bättre miljö och en klimatomställning måste även de här två villkoren uppfyllas:

 • En ökad efterfrågan på företagets produkter eller tjänster leder till lägre utsläpp av koldioxid och en bättre miljö.
 • Företagets produkter eller tjänster har en given roll i det hållbara samhället.

Ta till exempel Securitas eller Husqvarna, där bolagets tillverkning av robotgräsklippare lyfts fram. Hur blir vår miljö bättre av att fler efterfrågar bevakningstjänster eller robotgräsklippare? Har bevakning och gräsklippande en given roll i det hållbara samhället?

Svaret är givetvis nej. Bevakning är på sin höjd ett nödvändigt ont medan vårt odlande av gränsmattor är direkt skadligt för miljön. En välklippt gräsmatta producerar på sin höjd lite välbefinnande för ägaren samtidigt som det går åt enorma mängder rent vatten för att få dem att växa. Dessutom är välklippta gräsmattor ett hot mot den biologiska mångfalden och robotgräsklippare har visat sig vara väldigt farliga för igelkottar.

Vissa av företagen på listan är hållbara på riktigt, till exempel återvinningsjätten Tomra eller Vestas Wind System. Både återvinning och vindenergi har en given plats i det hållbara samhället och ju större efterfrågan på Tomras återvinningsmaskiner eller Vetsas vindturbiner, desto bättre. Så bra jobbat DI att ni lyfter fram hållbara aktier, men ställ hårdare krav nästa gång!

En hållbar utdelningsaktie

För ett tag sedan skrev jag ett inlägg om utdelningsaktier där jag nämnde att kanadensiska Algonquin Power & Utilities Corp just nu lever upp till de krav jag ställer på utdelningsaktier för att jag ska överväga en investering. Därför valde jag att under första halvan av juni 2019 köpa in mig i bolaget.

Enligt mitt sätt att se på aktien erbjuder bolaget klimatlösningar, aktien svänger inte så mycket upp och ner i värde, dividenden är hög och företaget verkar dessutom ha goda förutsättningar att fortsätta växa och höja sin utdelning. Så värst många andra aktier som lever upp till alla de här kriterierna, speciellt att bolaget måste ha en tydlig miljöprofil, finns det inte just nu. Åtminstone har inte jag lyckats hitta dem.

Aktien har ett beta-tal på 0,49, vilket innebär att den inte varierar speciellt mycket i värde. Om börsen till exempel faller med 1 procent i morgon faller Algonquin Power & Utilities Corps aktie sannolikt bara med 0,49 procent. Omvänt stiger heller aktien inte ligga mycket när börsen går upp. Sett till historiska data är det med andra ord en aktie med förhållandevis låg risk.

Aktien har just nu en direktavkastning på 4,6 procent, det vill säga med god marginal över de 3 procent jag vill se i mina utdelningsaktier. Det som är extra roligt är att bolaget har höjt sin dividend åtta år i rad, vilket talar för att utdelningarna kan fortsätta öka eller åtminstone inte sjunka.

Bolaget består i huvudsak av tre delar: en del som levererar gas, vatten och elektricitet till nästan 800.000 kunder i Nordamerika, en del som producerar förnyelsebar energi (främst vindkraft men även sol- och vattenkraft) och sedan en internationell del. Verksamheten innebär både ett stabilt och till stora delar inflationsskyddat kassaflöde samt en förutsägbar tillväxt tack vare de många projekt som snart tas i bruk, inte minst inom vindkraft.

Jag går verkligen igång på det här bolaget. Företaget gör faktiskt en insats för att fasa ut kolkraften i Nordamerika, det har ett seriöst hållbarhetsarbete och tjänar dessutom pengar åt sina ägare. Att investera i ett sådant bolag gör att klimatomställningen och utfasningen av kolkraften går ännu snabbare. Om aktien dessutom fortsätter stiga är den goda insatsen för miljön förenat med en riktigt bra avkastning.

Så jag valde att köpa aktier i bolaget, men som vanligt är det här inte ett råd att göra detsamma. Ni som läser det här får fatta era egna investeringsbeslut, det här är bara ett inlägg om en investering jag själv gjort.

Ha inte bara utdelningsaktier i portföljen

I synnerhet bland många som har sparande som en hobby och som tänker sig att en dag delvis kunna leva på sina investeringar är utdelningsaktier väldigt populära. Det vill säga, bolag som delar ut en stor del av sin vinst till aktieägarna varje år eller åtminstone delar ut en hög dividend i förhållande till vad en aktie kostar i företaget kostar. Tankesättet är att dividenderna är en passiv inkomst som det en dag, bara man sparar tillräckligt mycket, delvis ska gå att leva på.

Tyvärr är nackdelen med den här strategin att värdet på utdelningsaktier sällan stiger lika mycket som börsen i övrigt på längre sikt. En orsak till att många bolag delar ut en stor del av sin vinst är att de inte ser några möjligheter att växa, vilket gör att varken bolagets vinst eller dividend ökar på sikt. I stället hittas börsraketerna bland bolag som i dag går med förlust och inte har några vinster att dela ut, men som i stället växer så det knakar.

Att fylla sin portfölj med utdelningsaktier (eller fonder som investerar i utdelningsaktier) kan därmed vara en mycket dyrt misstag. Din portfölj ökar inte lika mycket i värde som börsen i övrigt och förr eller senare måste de antagligen stagnerande bolag du äger börja sänka sin dividend. Därför är det oftast bättre i ett långsiktigt sparande köpa indexfonder och sälja dem den dag då man behöver pengarna. Det finns även skattemässiga fördelar med att göra så än att förlita sig på dividender för att få ett kassaflöde från sina placeringar.

På samma gång kan det finnas skäl för vissa att ha några bolag med en hög utdelning i sin aktieportfölj, om man nu vill spara i aktier och inte bara i indexfonder. Det bästa är alltid att ha en blandning av utdelnings-, tillväxt- och rena förhoppningsbolag i sin portfölj. Hur den exakta fördelningen bör ser ut beror på en mängd faktorer (där riskvilligheten och tidshorisonten är den största), men att bara satsa på den ena eller den andra typen av aktie är i princip aldrig en bra idé.

Jag har till exempel som mål att skifta över mer och mer av mina besparingar från indexfonder till utdelningsaktier i takt med att jag blir äldre. Men här är det viktigt att inte bara stirra sig blind på aktiernas direktavkastning, utan försöka hitta aktier som både ger en bra dividend och har tillväxtmöjligheter. Jag brukar använda mig av tre enkla kriterier när jag väljer mina utdelningsaktier, där jag förstås bara investerar i gröna bolag:

 • Aktien ska ha betavärde på 1,0 eller lägre (det vill säga den ska inte svänga så mycket upp eller ner).
 • Aktien ska ha en direktavkastning (yield) på minst 3 procent (det vill säga den senaste utdelningen per aktie dividerat med det nuvarande priset per aktie ska vara 0,03 eller högre).
 • Bolaget ska ha höjt sin utdelning flera år i rad och det ska finnas anledning att tro att det här fortsätter framöver.

Att hitta aktier som lever upp till de två första kriterierna är inga problem. Gratistjänster som Yahoo Finance är ett bra sätt att få tillgång till alla relevanta nyckeltal, utan att någonsin behöva plocka upp en miniräknare. Det är heller inte svårt att hitta företag som lyckats öka sin dividend många år i rad, speciellt eftersom vi varit inne i en högkonjunktur ganska länge.

Men att hitta företag som trots att de i dag betalar ut en hög dividend (i förhållande till vad aktien kostar) kan fortsätta växa i framtiden är betydligt svårare. Faktum är att de inte ens ska gå att hitta sådana aktier i en perfekt marknad eftersom alla bolags framtida dividender redan bör vara återspeglade i dagens aktiekurs. Men med lite tålamod går det faktiskt att hitta aktier som lever upp till alla tre kriterier ovan.

Våren 2019 framstår till exempel kanadensiska Algonquin som ett bolag som med råge lever upp till alla mina krav. Jag har valt att köpa aktier i bolaget, men det här ska inte ses som ett råd till någon annan att göra det.

Supersuccé för veggoburgare på börsen

Flera rätt omtalade bolag har börsintroducerats det senaste året, bland annat Uber och Spotify. Men faktum är att de som har köpt in sig i bolagen hittills inte tjänat storkovan, tvärtom. Ubers aktie har stampat på stället sedan introduktionen i maj och Spotifys aktie är värd mindre nu än när den började handlas för ett år sedan. I stället är det börsintroduktionen av ett bolag som erbjuder en klimatlösning som just nu slår alla rekord: Beyond Meat.

Som antyds på namnet tillverkar bolaget, som grundades 2009 i Kalifornien, växtbaserat kött i bland annat hamburgar-, korv- och färsform. Genom vetenskapliga studier har företaget visat att det går åt 99 procent mindre vatten, 93 procent mindre landyta och 46 procent mindre energi jämfört med framställningen av vanligt kött. Koldioxidutsläppen är dessutom 90 procent lägre. ”Köttet” tillverkas av ärtprotein, vatten och olika vegetabiliska oljor.

Trots att Beyond Meats gjorde en förlust på 80 miljoner dollar i fjol har börsintroduktionen hittills varit en av de mest framgångsrika någonsin. Introduktionspriset var 25 dollar och nu, en dryg månad senare, handlas aktien för drygt 103 dollar. Ingen dålig avkastning under drygt fyra veckor då börsen i övrigt fallit som en sten.

De flesta analytiker varnar för att aktien är hemskt övervärderad just nu. För att undvika en klimatkris behöver vi äta mer växtbaserat, men än så länge är det ganska få som gör det. Beyond Meat väntas dessutom inom kort få hård konkurrens när traditionella livsmedelsföretag lanserar sina egna växtbaserade biffar, vilket nu sker i snabb takt. Dessutom har bolaget privatägda Impossible Foods (som kan komma att börsintroduceras snart) att tampas med.

Men även om bolaget kanske är övervärderat, och 60 till 80 dollar vore en rimligare kurs, är det uppmuntrande att företag som erbjuder klimatlösningar verkar vara så heta på börsen just nu, hetare än till exempel it-bolag. Det tyder på att det finns en tro, även på finansmarknaderna, att det finns en stark vilja både bland konsumenter, företag och politiker att verkligen lösa den stora utmaning vi och vår planet står inför.

För övrigt kommer Beyond Meat ut med sin första kvartalsrapport som börsbolag den 6 juni (det vill säga en dag efter att det här inlägget skrivs) vilket förstås kan få en kraftig påverkan på kursen. Kom ihåg att prenumerera på nyhetsbrevet för att hålla koll på hållbara aktier.

Scatec Solar – norska solpaneler i tredje världen

En aktie som både gör gott för miljö och, åtminstone de senaste åren, uppvisat väldigt bra avkastning är norska Scatec Solar med huvudkontor i Oslo. För den som i första hand väljer sina placeringar efter hur stor nytta de gör för miljön finns det starka argument för att investera i just Scatec Solar.

Det är ingen dum gissning att solkraften blir en viktigt energikälla i framtiden i länderna kring ekvatorn. Men trots att solförhållandena är optimala i många fattigare länder har den största utbyggnaden av solkraft hittills skett på rikare, mer nordliga platser.

Scatec Solar går mot strömmen och har som affärsidé att utveckla, planera, bygga och driva solkraftsparker i länder som Brasilien, Malaysia, Egypten och Sydafrika. Nyttan för klimatet är uppenbar. När Scatec Solar tog sin andra av totalt tre anläggningar i Jasin, Malaysia i drift tidigare i maj såg man till att eliminera 70.000 ton koldioxidutsläpp per år och förse 31.000 hushåll med ren energi!

Bilden visar en av Scatec Solars anläggningar i Malaysia. Bild: Scatec Solar.

Så Scatec Solar gör absolut nytta för klimatet, men är aktien en bra placering? Scatec Solar har stigit med cirka 100 procent på 1,5 år (under en period när Oslobörsen i övrigt stampat på stället), något som är trevligt för de som äger andelar i bolaget sedan tidigare, men förstås gör den dyr för alla som vill hoppa på nu. Ett P/E-tal på nästan 75 och en direktavkastning på drygt 1 procent vittnar om att bolaget måste leva upp till höga förväntningar framöver för att motivera den höga kursen.

Den allmänna uppfattningen bland många analytiker är att aktien för tillfället är för dyr, både i jämförelse med konkurrenterna (som i första hand bygger solkraft i utvecklade länder) och sett till bolagets förväntade kassaflöde och vinst de kommande åren. I en väl underbyggd artikel tidigare i vår lyfte till exempel affärstidningen Barron’s fram både den höga värderingen och att bolaget löper risk att tvingas omförhandla sina allra mest lukrativa avtal i Sydafrika och Egypten som argument för varför det kan vara värt att hålla sig borta från aktien. Det råder stor politisk instabilitet på många av de marknader där Scatec är verksam, vilket givetvis medför stora risker.

Undertecknad äger 45 aktier i Scatec Solar och ägandet är ett komplement till mitt sparande i hållbara indexfoder. Risken är stor att jag går back på den här investeringen, men jag avsätter alltid en liten del av mitt sparade för placeringar som jag anser gör stor nytta och som, i brist på ett bättre ord, är roligare än att spara i hållbara indexfonder. Det gör stor nytta för miljön att investera i hållbara indexfonder, men nyttan åtminstone känns mer påtaglig när man investerar direkt i ett företag som till exempel bygger ut solkraft. Och visst, min investering i Scatec Solar kan visa sig bli värdelös, men då kan jag trösta mig med att jag åtminstone försökt göra lite gott med min pengar i stället för att investera i oljebolag och kanske tjäna bättre.

Som vanligt är det här ingen rekommendation om att köpa, sälja eller behålla aktien, utan bara en upplysning om att den existerar.