Förbättra din strategiska kommunikation

För ett företag är det viktigt att ha en tydlig vision, ett väletablerat sätt att jobba på och bra värderingar som styr synen på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Men det är nästan lika viktigt att kunna berätta om de här sakerna på ett bra sätt som når rätt målgrupper.

Nordiska företag har ofta starka varumärken, bra produkter och gör väldigt mycket gott för att ta ansvar för samhälle, miljö och personalens välmående. Tyvärr är vi sällan lika bra att lyfta fram och berätta om allt bra vi gör.

Jag hjälper i första hand väletablerade företag identifiera vad i deras varumärke, vision och sätt att arbeta som de borde kommunicera mera om och hur de borde kommunicera om det. Det kan handla om kommunikation i årsberättelser, hållbarhetsredovisningar, kund- och medlemstidningar, sociala medier, nyhetsbrev eller på hemsidor.

Jag tar fram kommunikationsstrategier eller -planer där det behövs och jag producerar text som skapar engagemang, lyfter fram det viktiga och talar till de relevanta målgrupperna på ett språk som passar dem. Så om du behöver hjälp med det, slå mig en signal eller skicka ett mejl.

Fredrik Rosenqvist
+358-400-183846
fredrik@pagronkvist.ax

Få ut ditt budskap i media

Att få genomslag i traditionella medier är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att bygga kännedom om ditt varumärke och skapa engagemang kring dina produkter och tjänster. På samma gång kan det vara svårt att nå ut och om bevakningen inte blir som du hade tänkt dig kan skadan bli stor.

Jag har mer än tio års erfarenhet av att både jobba och leda arbetet på en nyhetsredaktion. I dag hjälper jag olika företag i sin kommunikation med media – bland annat genom att coacha dem i sina kontakter med journalister, analysera hur de borde jobba för att stärka sitt varumärke genom traditionella medier samt hjälper dem att formulera pressmeddelanden.

Ta gärna kontakt om du är nyfiken på hur jag kan hjälpa just dig.
Fredrik Rosenqvist
+358-400-183846
fredrik@pagronkvist.ax

Inspireras av föreläsningar och workshops

Behöver du någon som leder en workshop, modererar en debatt eller håller en föreläsning om ett ämne som rör exempelvis hållbara investeringar, privatekonomi, klimatfrågan, kommunikation, megatrender eller opinionsbildning?

Mejla mig på fredrik@pagronkvist.ax eller ring +358-400-183864 om du vill ha en offert på till exempel ett moderatorsuppdrag.

Anlita en frilansjournalist

Även om jag till största del ägnar mig åt strategisk kommunikation, jobbar jag också som frilansjournalist på Åland. Dels tar jag mig an skrivuppdrag åt olika morgon- och kvällstidningar, dels gör jag ett inslag varje vecka om näringsliv och ekonomi åt Ålands Radio.

Jag har mer än tio års erfarenhet av att jobba med journalistik. Jag både skriver, filmar och gör radio. Min främsta styrkor och intresseområden som journalist är:

  • Ekonomi- och näringsliv
  • Opinionsbildning och krönikor
  • Intervjuer
  • Granskningar och grävjobb

Så kontakta mig gärna om du har behov av en frilansjournalist på Åland.
Fredrik Rosenqvist
fredrik@pagronkvist.ax
+358-400-183846

Veckans hållbara aktie: Covanta

Vad gör bolaget?

Amerikanska Covanta äger och driver drygt 40 kraftvärmeverk för avfallsförbränning, som dels omvandlar avfall till energi, dels återvinner olika sorts metaller. Avfallshanteringen står för ungefär 70 procent av bolagets intäkter och de cirka 10 miljoner MWh energi bolaget producerar står för knappt 20 procent. Bolaget är i första hand verksamt i USA.

Varför är bolaget hållbart?

Är kraftvärmeverk för avfallsförbränning en del av ett hållbart samhälle? Är det hållbart att omvandla sopor till energi? I en mening är svaret nej. I cirkulärt samhälle producerar vi inte stora mängder avfall (helst inget avfall alls), så verksamheter som omvandlar avfall till energi blir förhoppningsvis överflödiga i framtiden.

Men som jag ser det är den här typen av verksamhet ett nödvändigt mellansteg till ett hållbart samhälle. I dag hamnar enorma mängder avfall på deponier världen över, vilket bland annat leder till enorma utsläpp av metan. Om avfallet i stället skulle hamna i Covantas anläggningar skulle det uppstå mycket stora miljövinster, trots att det bästa förstås vore om det inte uppstod något avfall från början.

Om Covanta tog hand om allt avfall i USA som i dag hamnar på tippen skulle minskningen av växthusgaser vara lika stor som om 60 stora kolkraftverk skulle stänga. Om företagets metod för att ta hand om avfall fick global spridning skulle CO2-utsläppen minska med 3,7 miljarder ton årligen och det skulle produceras lika mycket energi som alla världens kärnkraftverk, gånger två. Sådana siffror går inte att skoja bort.

Trots det är frågan om bolagets hållbarhet knepig. Bolaget har fått kritik från zero waste-håll och som jag ser det ligger aktiens potential i att företaget på ett trovärdigt sätt verkligen lyckas visa på verksamhetens miljövinster.

Covanta är en av de hållbara placeringar jag skriver om i boken ”Rädda miljön och bli rik på kuppen”. Boken går att köpa här.

Fotnot: Jag äger själv inte några aktier i Covanta och har heller inte för avsikt att köpa några aktier den närmaste framtiden. Det här inlägget varken något köpråd eller någon finansiell rådgivning.