Ett litet urval av det jag gjort

Böcker
”125 år med ÅSS” (på kommande)
”Prinsessor och Drottningar – Birka Line 1971–2021”
”Rädda miljön och bli rik på kuppen”

Årsberättelser
Åland Post 2021 (PDF)
Åland Post 2020 (PDF)
Åland Post 2019 (PDF)

Utredningar
”Strukturella hinder för uppnåendet av utvecklings- och
hållbarhetsagendan”
”13 sätt att skapa ekonomisk tillväxt på Åland”
”Tillväxtstudie 2019”, Ålands statistik- och utredningsbyrå

Poddar
Ålands Handel

Diverse texter, filmer med mera
Ålands Handel
Hungry for Saltvik
Niordbladet (samtliga nummer sedan 2019)
Bygga i trä, Åland
Lokalkraft Leader Åland

Övrigt
Målansvarig, mål 7 – Utvecklings och hållbarhetsagenda för Åland