Investera hållbart

Att investera hållbart är minst lika viktigt som att konsumera klimatsmart, om inte viktigare. I genomsnitt bidrar faktiskt våra investeringar och vårt sparande till ett större koldioxidavtryck än vår konsumtion. Genom att många av oss äger aktier i olje- och kolbolag genom olika aktie- eller pensionsfonder har vi stor skuld i klimatförändringen och hjälper till att miljöförstörande verksamheter kan få fortsätta.

Förutom att hållbara investeringar är det mest effektiva sättet att motverka klimatförändringen hjälper de även till att skapa hållbarhet i vår egen privatekonomi. För att trygga vår framtid måste vi få de pengar vi sparar att växa. Och då finns det inget bättre sätt än att investera i hållbara placeringar, som på sikt har alla chanser att ge en bättre ränta och öka mer i värde än olje- och kolbolag, som förhoppningsvis snart hör till det förgångna.

Olika sätt att investera

Men hur får vi då våra pengar att växa? Det finns i grunden två sätt för den vanlige småspararen att få sina pengar att växa: utlåning och investering.

Utlåning går ut på att låna ut sina pengar till banker, företag, stater eller privatpersoner i utbyte mot en viss ränta och att beloppet betalas tillbaka i sin helhet efter lånetiden.

Investering handlar i normalfallet om att köpa aktier i företag (antingen direkt eller genom aktiefonder) som dels betalar ut en dividend, dels förhoppningsvis går så bra att aktien stiger i värde och kan säljas med vinst längre fram.

För den som vill göra en miljöinsats genom sitt sparande är det hållbar utlåning och hållbara investeringar som gäller.

Hållbar utlåning

För den försiktige spararen är utlåning ett bra sätt att få en liten avkastning på sitt kapital, utan att ta för stora risker. De två vanligaste typerna av utlåning är att sätta pengarna på ett sparkonto eller köpa räntefonder (obligationer). För den som vill ägna sig åt hållbar utlåning finns bland annat följande alternativ:

  • Öppna ett sparkonto på en bank med ett mycket bra hållbarhetsarbete och som inte lånar ut pengar till företag och investeringar som förstör miljön.
  • Köp gröna räntefonder och gröna obligationer. Då öronmärks alla pengar du lånar ut för miljöprojekt.
  • Låna ut pengar direkt till miljöprojekt genom exempelvis Trine eller Kiva.

Hållbara investeringar

Det bästa sättet att få de sparande pengarna att växa så mycket som möjligt över tid är att investera i aktier, antingen direkt eller genom aktiefonder. För den som vill göra en insats för miljön genom hållbara investeringar finns följande alternativ:

  • Investera i indexfonder med hållbarhetsfokus. Det här är det absolut bästa sättet att få pengarna att växa och göra en insats för miljön, utan att det krävs en massa tid eller förkunskaper.
  • Investera i specialfonder med inriktning på hållbarhet, till exempel klimat-, ren energi-, rent vatten-, zero waste- eller green tech-fonder.
  • Köp aktier i företag som gör en insats för miljön genom att till exempel producera vindkraft, bygga elbilar eller försöker minska matsvinnet.

Nyfiken på att börja spara hållbart? Prenumerera på nyhetsbrevet.