Konsumera smart

Att konsumera kan vara härligt, men i dag har vårt konsumtion blivit ett stort samhällsproblem. Dels håller den på att förstöra miljön, dels konsumerar vi i dag mer än vad vi egentligen har råd med.

I Norden konsumerar vi just nu så mycket att det egentligen skulle krävas fyra jordklot för att räcka till. Vi äter så mycket kött, åker på så många flygresor och köper så många saker att vi mellan januari och maj hinner göra av med en hel årsförbrukning av naturresurser.

Priset planeten får betala vet vi. Vi går just nu i rask takt mot en global klimatkatastrof där hela länder, ekosystem och en stor del av de arter som lever på jorden kan dö ut. Priset vi själva får betala för ett sätt att leva är en ökad skuldsättning och en osäker ekonomisk framtid.

I synnerhet i Norden har inkomstklyftorna och vanliga hushålls skuldsättning utvecklas på ett oroande sätt de senaste årtiondena. I synnerhet sedan 2008 har inte vanliga människors inkomster ökat nämnvärt, men däremot har vi fortsatt öka vår konsumtion. Resultatet är att vi är mer skuldsatta än någonsin.

Vi måste helt enkelt börja konsumera smartare. Vi måste sluta köpa resor, mat, kläder och saker som förstör miljön. Vi måste sluta konsumera så mycket, sluta ta stora lån och i stället spara pengar som kan växa på sikt och trygga vår framtid.

Ytterst handlar det här om att bryta vanor – om att lära sig vilken typ av konsumtion som utsätter vår planet för minst påfrestningar. Om att börja ta tåget i stället för flyget på semester, att välja grönsaker framför kött och att sluta försöka shoppa sig lycklig.