Föreläsningar och workshops

Något jag har lärt mig som företagare är att det åtminstone för tillfället finns en stor efterfrågan på personer som dels kan skapa bra diskussioner – antingen som moderator i debatter eller genom att leda workshops – dels kan föreläsa om hållbarhet och ekonomi.

Jag har på senare tid lett ett flertal workshops på uppdrag av Ålands landskapsregering, agerat moderator på bland annat Alandica Debatt, Bärkraftmötet och ett flertal politiska debatter.

Jag har också anlitats som föreläsare i ett flertal skolor och som festtalare när Mariehamns stadsbibliotek fyllde jämnt. Så här fina saker hade Mariehamns stads kultur och fritidsdirektör Fredrik Sundberg att säga om mitt tal:

Ett festtal med intressant diskussion kring bibliotekets roll nu och i framtiden. Väckte tankar och tog upp fenomen som ligger i tiden. Vi tar detta med oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete och tror att även besökarna fick några viktiga poänger med sig hem.

I mitt festtal på Mariehamns stadsbibliotek fokuserade jag på hur ”biblioteksekonomin” – där vi lånar saker i stället för att köpa dem – kraftigt kan minska vårt koldioxidavtryck.