En aktie som gynnas av ökad distansundervisning

Om världen i allmänhet och USA i synnerhet går mot helt eller delvis stängda grund- och gymnasieskolor i höst kan det amerikanska bolaget K12 Inc (LRN) gå en ljus framtid till mötes. Det här gäller i synnerhet om covid-19 sätter igång en trend där utbildning i framtiden i allt högre grad sker digitalt och på distans.

I januari var varken K12 Inc eller andra bolag som i första hand levererar digital undervisning från förskola till klass 12 (dvs K12) speciellt heta på marknaden. Medan de flesta digitala tjänster vuxit enormt de senaste åren har digitala undervisning i grundskola och gymnasiet levt en ganska undanskymd tillvaro.

Digital undervisning har i första hand varit något som nyttjas av barn och ungdomar som av speciella orsaker inte kunnat eller velat gå i en fysisk skola – till exempel på grund av att de satsar på en idrottskarriär, är mobbade eller har väldigt lång väg att ta sig till en fysisk skola.

Mycket tyder nu på att i synnerhet skolorna i USA helt eller delvis måste förbli stängda i höst för att förhindra spridningen av covid-19. Efterfrågan på den typ av lösningar K12 Inc erbjuder kan därmed gå från en liten nischprodukt till något miljoner och åter miljoner barn och ungdomar nu har ett skriande behov av.

Jag är själv inget fan av den traditionella, fysiska skolan. Jag hoppas på allvar att den typ av undervisning som K12 Inc erbjuder blir betydligt vanligare i framtiden. För mig är den fysiska skolan för många elever en väldigt okreativ miljö där risken att utsättas för både fysiskt och psykiskt våld är stor (skolskjutningar anyone?).

Att bygga stora skolor och sedan transportera barn och ungdomar dit från sina hem är heller inte speciellt bra för miljön, i synnerhet inte om vi ser en trend där boende i storstäder minskar i popularitet och barnen därmed får längre skolväg. Vi kan minska utsläppen betydligt genom att eleverna helt eller delvis undervisas på distans.

Så jag gjorde en snabb analys av K12 Inc och bestämde mig relativt kvickt för att aktien är köpvärd till nuvarande kurs (cirka 46 dollar), trots att den stigit med över 120 procent sedan årsskiftet. En kort sammanfattning av hur jag resonerar:

Argument för att K12 Inc är en bra investering

• Aktien missgynnas inte av övergången till ett mer hållbart samhälle, där vi tar ett steg bort från masskonsumtion. Tvärtom.
• Bolaget har en synnerligen välfylld kassa och inga egentliga skulder att tala om. P/B är ”bara” 1,9, vilket för ett marknadsledande företag i en bransch som gynnas kraftigt av en kommande megatrend får ses som rena reapriset.
• Företaget går de facto redan med vinst och har så gjort i ganska många år’ även om vinsten förvisso är blygsam.
• Jämfört med andra företag som erbjuder digitala lösningar som väntas växa i kölvattnet av covid-19 (till exempel digitala läkartjänster) är K12 Inc mycket lågt värderat.

Argument mot att K12 är en bra investering

• Bolaget har ett P/E-tal på 80 (det vill säga det värderas till 80 gånger årsvinsten), vilket innebär att dess vinster måste växa rejält de kommande åren för att dagens aktiekurs ska vara motiverad.
• Mycket tyder på att stängda skolor inte förhindrar spridningen av covid-19, utan att det snarare gör mer skada än nytta att eleverna inte kan åka till skolan. Det här talar mot att vi får se helt eller delvis stängda skolor framöver.

Min plan inför 2020 var att köpa aktier i tre olika bolag. I februari köpte jag aktier i Midsona (+34 procent sedan köp), i mars Stora Enso (+26 procent sedan köp) och mitt tredje och sista förvärv för året blev alltså K12 Inc. Planen är att äga den på minst tio års sikt, där jag kan sälja delar av innehavet om aktien antingen faller eller stiger väldigt mycket.

Se INTE det här som någon form av rekommendation. Alla placeringar är riskfyllda och i synnerhet bolag som K12 Inc är en mycket riskfylld placering där hela beloppet lätt kan gå förlorat. Om du är nyfiken på att läsa mer om aktien kan jag rekommendera den här analysen.

Uppdatering september 2020: Aktien fick inte alls den utveckling jag hade hoppats på, så för att minimera förlusten sålde jag hela innehavet, vilket jag hade lovat mig göra om värdet skulle falla med mer än 30 procent. Problemet var att K12:s plattform för distansundervisning visade sig ha vissa oväntade kvalitetsproblem, som bland annat gjorde att Miami slutade använda den. Vad lärde jag mig av det här? Att jag är bättre på att investera i mer stabila bolag, att det bästa är att jag håller mig till företag med ett ännu tydligare miljöfokus och att jag måste göra mer research att den produkt eller tjänst bolaget levererar håller bra kvalitet. Däremot är lag glad att jag verkligen lever efter regeln att ingen enskild aktie får utgöra mer än 10 procent av hela portföljen, vilket innebär att även om förlusten jag gör på försäljningen suger så märks den knappt i det stora hela eftersom andra innehav (mina indexfonder, gröna obligationer samt Midsona och Stora Enso) gått så bra.