Vi måste ha större krav än så på en ”hållbar portfölj”

I dagens nummer av Dagens Industri (den 9 oktober) tipsar tidningen om nio olika bolag som kan ingå i en slags hållbar basportfölj. Aktierna har valts ut både genom en traditionell bolagsanalys samt genom att titta på hur mycket koldioxid företagen genererar och om de har en uttalad hållbarhetsstrategi. De nio bolag som enligt DI både är hållbara och kan ge en bra avkastning i framtiden är:

 • ÅF Pöyry
 • Tomra
 • Duni
 • Nobina
 • Knowit
 • Vestas
 • Securitas
 • Husqvarna
 • SEB

Att DI väljer att lyfta fram hållbara bolag är bra – betydligt bättre än att tipsa om de bästa oetiska bolagen, vilket tidningen gjorde för någon vecka sedan. Tyvärr ställer tidningen i likhet med de flesta andra inte tillräckligt strikta krav för när ett bolag kan anses vara hållbart. Det räcker inte med att företaget släpper ut lite koldioxid eller har en hållbarhetsstrategi. För att ett företag på allvar ska bidra till en bättre miljö och en klimatomställning måste även de här två villkoren uppfyllas:

 • En ökad efterfrågan på företagets produkter eller tjänster leder till lägre utsläpp av koldioxid och en bättre miljö.
 • Företagets produkter eller tjänster har en given roll i det hållbara samhället.

Ta till exempel Securitas eller Husqvarna, där bolagets tillverkning av robotgräsklippare lyfts fram. Hur blir vår miljö bättre av att fler efterfrågar bevakningstjänster eller robotgräsklippare? Har bevakning och gräsklippande en given roll i det hållbara samhället?

Svaret är givetvis nej. Bevakning är på sin höjd ett nödvändigt ont medan vårt odlande av gränsmattor är direkt skadligt för miljön. En välklippt gräsmatta producerar på sin höjd lite välbefinnande för ägaren samtidigt som det går åt enorma mängder rent vatten för att få dem att växa. Dessutom är välklippta gräsmattor ett hot mot den biologiska mångfalden och robotgräsklippare har visat sig vara väldigt farliga för igelkottar.

Vissa av företagen på listan är hållbara på riktigt, till exempel återvinningsjätten Tomra eller Vestas Wind System. Både återvinning och vindenergi har en given plats i det hållbara samhället och ju större efterfrågan på Tomras återvinningsmaskiner eller Vetsas vindturbiner, desto bättre. Så bra jobbat DI att ni lyfter fram hållbara aktier, men ställ hårdare krav nästa gång!

En hållbar utdelningsaktie

För ett tag sedan skrev jag ett inlägg om utdelningsaktier där jag nämnde att kanadensiska Algonquin Power & Utilities Corp just nu lever upp till de krav jag ställer på utdelningsaktier för att jag ska överväga en investering. Därför valde jag att under första halvan av juni 2019 köpa in mig i bolaget.

Enligt mitt sätt att se på aktien erbjuder bolaget klimatlösningar, aktien svänger inte så mycket upp och ner i värde, dividenden är hög och företaget verkar dessutom ha goda förutsättningar att fortsätta växa och höja sin utdelning. Så värst många andra aktier som lever upp till alla de här kriterierna, speciellt att bolaget måste ha en tydlig miljöprofil, finns det inte just nu. Åtminstone har inte jag lyckats hitta dem.

Aktien har ett beta-tal på 0,49, vilket innebär att den inte varierar speciellt mycket i värde. Om börsen till exempel faller med 1 procent i morgon faller Algonquin Power & Utilities Corps aktie sannolikt bara med 0,49 procent. Omvänt stiger heller aktien inte ligga mycket när börsen går upp. Sett till historiska data är det med andra ord en aktie med förhållandevis låg risk.

Aktien har just nu en direktavkastning på 4,6 procent, det vill säga med god marginal över de 3 procent jag vill se i mina utdelningsaktier. Det som är extra roligt är att bolaget har höjt sin dividend åtta år i rad, vilket talar för att utdelningarna kan fortsätta öka eller åtminstone inte sjunka.

Bolaget består i huvudsak av tre delar: en del som levererar gas, vatten och elektricitet till nästan 800.000 kunder i Nordamerika, en del som producerar förnyelsebar energi (främst vindkraft men även sol- och vattenkraft) och sedan en internationell del. Verksamheten innebär både ett stabilt och till stora delar inflationsskyddat kassaflöde samt en förutsägbar tillväxt tack vare de många projekt som snart tas i bruk, inte minst inom vindkraft.

Jag går verkligen igång på det här bolaget. Företaget gör faktiskt en insats för att fasa ut kolkraften i Nordamerika, det har ett seriöst hållbarhetsarbete och tjänar dessutom pengar åt sina ägare. Att investera i ett sådant bolag gör att klimatomställningen och utfasningen av kolkraften går ännu snabbare. Om aktien dessutom fortsätter stiga är den goda insatsen för miljön förenat med en riktigt bra avkastning.

Så jag valde att köpa aktier i bolaget, men som vanligt är det här inte ett råd att göra detsamma. Ni som läser det här får fatta era egna investeringsbeslut, det här är bara ett inlägg om en investering jag själv gjort.