Om och kontakt

På grön kvist ägs av Fredrik Rosenqvist och är verksamt inom strategisk kommunikation, copywriting, frilansjournalistik, bokutgivning, forskning och utredning samt föreläsningar och workshops.

På grön kvist
FO-nummer: 2262429-5
Momsnummer: FI22624295
Adress: Sikvägen 10, 22100 Mariehamn

Fredrik Rosenqvist
CV
Tel: +358-400183846
fredrik@pagronkvist.ax